Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

<

Què és l'Aula d'Economia?

L'Aula d'Economia va néixer l'any 1986 com un servei col·legial amb la finalitat de facilitar, principalment als membres del Col·legi, la possibilitat d'especialitzar-se o aprofundir en els coneixements necessaris per a l'exercici de la seva activitat professional, per tal d'adequar-se a les necessitats de l'empresa i de les institucions i organitzacions en general. D'ençà que es va crear ha anat evolucionant progressivament, tant pel que fa a la varietat i a l'amplitud de l'oferta de cursos (374 cursos i gairebé 8.200 assistents el 2017) com a l'àmbit d'actuació, ja que aborda temàtiques molt diverses. Actualment, l'Aula d'Economia està organitzada al voltant de tres tipus d'activitats formatives:

 1. Cursos d'especialització pràctica en diferents àrees de l'activitat econòmica i de les empreses. Aquests cursos són complementaris als estudis universitaris i estan adreçats, fonamentalment, als nous llicenciats, amb l'objectiu de facilitar la seva incorporació al mercat laboral, així com a economistes que vulguin reorientar la seva activitat professional. La temàtica d'aquests cursos es centra, entre d'altres, en la fiscalitat, la comptabilitat i l'auditoria de comptes, el control de gestió i la reestructuració empresarial.

   

 2. Formació continuada dels professionals de les empreses i dels assessors externs, així com dels economistes en general. Aquests cursos permeten que els professionals s'actualitzin en les noves normatives i tècniques de gestió, i estan organitzats per àrees:

  • Àrea Fiscal
  • Àrea Comptabilitat i Auditoria
  • Àrea Mercantil
  • Àrea d'Economia Financera
  • Àrea Gestió d'Empreses
  • Àrea Control de Gestió
  • Altres cursos i seminaris.
 3. Cursos i seminaris específics i "a mida" sobre la base de les necessitats específiques d'empreses i d'institucions i organitzacions -in company training-

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA