Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia i Finances de l'Esport

Contingut

Estudiar la vessant econòmica del món de l'esport. Abastant des dels pressupostos dels grans clubs de futbol, fins a les especifitats comptables i fiscals de les societats anònimes esportives, clubs i associacions de qualsevol disciplina esportiva.

Estructura organitzativa de la Comissió

La Comissió d’Economia i Finances de l’Esport està constituïda per un Comitè permanent i compta amb el suport de consellers i assessors externs que aporten coneixement i experiència professional del seu àmbit. Es reuneixen quatre vegades a l’any o de forma extraordinària quan és precís.

Comitè directiu

Presidenta: Mª Paz Corominas Guerin

Vicepresident: Carles Murillo Fort

Secretari: Jaume Vilà Batlle

Vocals:

Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol
Emilio Alvarez Pérez-Bedia
Antoni Artes Ferrer
Júlia Bosch Jou
Josep Lluís Masriera Raventós
David Deosdad López
Josep Sanfeliu Ribot
José Luis Giral Tricas
Montse Navarro Sanchez

Consellers

Ramón Agenjo Bosch (Fundació Damm)
Oriol Amat Salas
Sebastian Piedra Arjona (Crowe)
José Mª Orobitg Gene (Agent futbolístic)
Máximo-F. Losilla Ramírez (UB)

Assessors externs

Jorge de Amilibia Estrany (Comitè Antidoptage i Integritat RFET)

Alex Galí Cabana (Fundació DAMM)

Coordinador tècnic i suport administratiu del Col·legi:

J. Ramon Salvador Monfort - jrsalvador@coleconomistes.cat
Núria Ibáñez Mondéjar - nibanez@coleconomistes.cat

Col·laborador de la Comissió:


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA