Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials

Contingut

La Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials té la finalitat de generar i difondre coneixement sobre normativa mercantil en general i societària i concursal en particular. També sobre la perícia. A més té per objectiu estudiar i analitzar la casuística que es produeix en aquests àmbits, fent partícips d'aquest objectiu tant a magistrats de jutjats mercantils i d'altres òrgans jurisdiccionals com a professionals que de forma ocasional o especialitzada es dediquen a l'assessorament societari, l'administració concursal o altres activitats de l'àmbit judicial.

Estructura organitzativa de la Comissió

La Comissió de Mercantil, Concursal i d’Experts Judicials s’estructura a partir d’un Comitè executiu que és reuneix en casos d’urgència i es convoca pel propi President. També te un Comitè permanent que celebra quatre reunions ordinàries a l’any dintre de cadascun dels trimestres naturals i extraordinàries quan és precís. A la vegada, aquest Comitè permanent té sis subcomissions de treball que es reuneixen lliurament quan la seva activitat professional així ho requereix.

Comitè executiu:
President: Jordi Albiol Plans
Vicepresident: Raimon Casanellas Bassols
Secretaria: Laura Pedreño Vargas

Vocals:
Alfred Albiol Paps
Rodrigo Cabedo Gregori
Xavier Domènech Ortí
Pere Vilella Xampeny

Comitè permanent total:
President: Jordi Albiol Plans
Vicepresident: Raimon Casanellas Bassols
Secretaria: Laura Pedreño Vargas

 

Representant de la Comissió en el Comitè Tècnic Acadèmic del Col·legi:
Alfred Albiol Paps

Vocals:
Bernard Afonso González
Alfred Albiol Plans
Albert Albiol Paps
Emilio Álvarez Pérez-Bedia
Josep Maria Bastons Alvarez
Marisa Bautista Olivenza
Joaquim Bordas Montoliu
Rodrigo Cabedo Gregori
Raimon Casanellas Bassols
Jordi Castells Llavinés
Silvia Castro Sardà (representant seu CEC Lleida)
Jorge Cruz De Pablo
Ignacio Donadeu Noguera
Xavier Domènech Ortí
Raúl Estepa Del Moral
Ignasi Figueras Nadal
Francesc Garreta Dalmau
Lluís Grech Navarro
Francesc Lacasa Lobera
Antonio Mayo Torres
Jordi Pernías Llamas
Robert Pons Caballero
Josep Puigvert Ibars
Josep Pujolràs Nonell (representant seu CEC Girona)
Montserrat Rimbau Prat
Jordi Romero Climent
Pere Vilella Xampeny
Melcior Viloca Novellas
Julio Vilagrasa Jiménez


Subcomissions de treball:
Subcomissió de Mercantil - Dinamitzador: Josep Puigvert Ibars
Subcomissió de Mediació - Dinamitzador: Laura Pedreño Vargas
Subcomissió de Concursal - Dinamitzador: Raimon Casanellas Bassols
Subcomissió de Legislació Internacional - Dinamitzador: Xavier Domenech Ortí
Subcomissió de Pericial - Dinamitzador: Rodrigo Cabedo Gregori
Subcomissió d'Administració Judicial - Dinamitzador: Xavier Domenech Ortí

Coordinador tècnic i suport administratiu del Col·legi:

J. Ramon Salvador Monfortjrsalvador@coleconomistes.cat
Núria Ibáñez Mondéjar - nibanez@coleconomistes.catSEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA