Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia Financera

Contingut

La finalitat de la Comissió és analitzar i difondre les claus bàsiques de la valoració financera i econòmica de les empreses, així com impulsar la millora de la seva estructura patrimonial mitjançant tant la planificació financera i estratègica com la incorporació de noves eines de finançament alternatiu. La Comissió treballa per professionalitzar les decisions de finançament i estalvi de les empreses i persones.

Estructura organitzativa de la Comissió

Presidenta: Carme Garcia Jarque

Vicepresident: Antoni Bisquert Viñolas

Vocals:
Marta Alsinella Solsona

Carlos Capellá Bruguera

Montserrat Casanovas Ramon

Begoña Castro Otero (Presidenta Grup de Treball AIF Assessorament en Inversions Financeres i Responsable de la coordinació d'activitats)

Alejandro de Dios Perramón

Alfonso Fernández Pascual

Maria Pilar Flix Navarro

Pol Font Fàbregas (President Grup de Treball EconomistesBAN)

Miquel Àngel Fúster Gómez del Campo (Seu de Tarragona)

José Pedro Gutiérrez Gazapo (President Grup de Treball M&A)

M.ª Pilar López Bernal

Jordi Malapeira Gas

Jordi Carlas Angelat (Seu de Girona)

David Pastor Peceño

Francesc Pérez Vizcaíno (Seu de Girona)

Joan Picanyol Tarrés (Seu de Lleida)

Luis Enrique Ramos Ferreras

Josep Maria Riu Vila (Seu de Lleida)

Sofia Rodriguez Rico

Àngels Roqueta Rodríguez

Miquel Sacristan Esteban

Nativitat Sánchez Aznar

Esteve Sarroca Punsola

Josep M.ª Torné Homs (Seu de Tarragona)

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA