Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d' Economia de la Igualtat i Diversitat

Contingut

Objectius
 • L'economia de la igualtat i la diversitat formen part de les noves realitats de les polítiques estratègiques de les organitzacions, són un element de sostenibilitat que integra valor a la responsabilitat social empresarial.

 • Els economistes tenim la responsabilitat de promocionar la nostra professió, hem d'impulsar i millorar les nostres activitats en tots els àmbits econòmics i empresarials. La igualtat d'oportunitats i la gestió de la diversitat en les organitzacions són elements a incorporar en les nostres tasques, aportant un valor tècnic i professional.

 • El lideratge de la diversitat forma part de l'estratègia de la gestió empresarial, requereix un alt coneixement de les organitzacions, crear dinàmiques socials, facilitar el canvi de model econòmic i promoure el coneixement i la intel·ligència.

 • La Comissió té una missió multidisciplinar i una visió transversal, es defineix com a obert, dinàmic i participatiu de tots els col·legiats i les col·legiades.

 • L'economia de la igualtat i el lideratge de la diversitat pot aportar noves oportunitats professionals en les futures generacions d' economistes.

Àmbits
 • Divulgar entre les persones economistes i la societat en general, el compromís envers la igualtat i la diversitat i l'adequada aplicació de la normativa legislativa en l'entorn europeu, nacional i català.
 • Facilitar el coneixement, la formació i les eines entre les persones economistes per desenvolupar en els seus àmbits professionals la igualtat i el lideratge de la diversitat.
 • Elaborar materials, organitzar jornades i col·laborar amb altres entitats i/o col·legis professionals, per promoure les polítiques de lideratge de la diversitat en l'àmbit empresarial i en les organitzacions socials.
 • Participar i fer aportacions en les activitats desenvolupades per la Generalitat de Catalunya i les administracions locals en la creació i millora de les polítiques d'igualtat i de diversitat.
Programa
 • Participar i fer aportacions en matèria d' igualtat i diversitat en publicacions, actes, jornades i congressos que organitzi el Col·legi d'Economistes de Catalunya i en el Consejo General de Economistas.
 • Promoure internament o a l'exterior, sempre a petició de la Junta Rectora, el compromís de la igualtat professional en el Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Visualitzar i generar visibilitat a la situació de les companyes economistes en la societat i en el nostre col·legi professional.
 • Fer un estudi sobre la situació de la dona en l'àmbit professional de l' economia i en el nostre col·legi professional.
 • Promoure el mentoring i el lideratge femení en la professió.
 • Abordar la corresponsabilitat de la conciliació vida laboral/professional amb vida privada en els despatxos, empreses pimes, entitats i en el món empresarial.
 • Promoure debats envers les polítiques d'igualtat i diversitat, en l' àmbit del nostre Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Organitzar jornades, cursos de formació, seminaris, materials divulgatius i eines.
 • Facilitar de forma puntal les novetats en matèria de polítiques d'igualtat i diversitat, en les persones professionals d'aquests àmbits del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Fomentar entre les noves promocions universitàries els avantatges de la igualtat i la diversitat i les possibles alternatives professionals en aquest àmbit.
 • Elaborar una memòria anual de les activitats de la comissió.
 • Donar suport, via e-mail o reunions específiques, a les persones economistes o empreses, quan vulguin desenvolupar plans d' igualtat professional.
 • Sol·licitar subvencions per desenvolupar estudis i programes en els àmbits de la comissió.
 • Participar en les comissions de mediació o certificació que impulsin les administracions de l'Estat a Catalunya i/o la Generalitat de Catalunya.
 • Mantenir canals de diàleg permanent amb les administracions locals i la Generalitat de Catalunya, en l'elaboració de polítiques d'igualtat i diversitat.

 

Estructura organitzativa de la Comissió

Presidenta: Ester Oliveras Sobrevias

Vicepresidenta: Maria Torra Badia

Comitè Permanent:
Rosaura Jiménez Xiberta
Maria Jesús Muro Sebastián
Elisabet Bach Oller
Carme Garcia Jarque
Mª del Mar Salvat Balaguer

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA