Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Sèniors

Contingut

Més Informació

  • documentpdf Normes de funcionament

És una comissió transversal que té per objectiu aglutinar tots els col·legiats sèniors del Col·legi d'Economistes de Catalunya, fomentant relacions amb companys del mateix Col·legi i amb d’altres col·lectius en assumptes d'interès comú, participant en conferències i debats de caràcter econòmic, jurídic, polític, cultural o de l’àmbit de la salut.

També organitza activitats lúdiques com ara sortides culturals guiades, viatges, cinema, corals, dòmino, etc.

Són membres d'aquesta Comissió tots els col·legiats majors de 65 anys en actiu o jubilats i pre-jubilats abans d'aquesta edat. Per participar com a membre actiu, només s'ha de sol·licitar la seva incorporació.

Els membres actius podran participar en les reunions informatives que mensualment convoca el president.

Estructura organitzativa de la comissió

La Comissió està constituïda per un Comitè permanent i un altre comité ampliat que es reuneix una vegada al mes per tal d’organitzar les activitats pròpies de la Comissió i les que es fan en col·laboració amb altres entitats de professionals sèniors de diferents disciplines.

Comitè permanent:

Presidenta: Esther Subirà i Lobera

Vicepresident: Jordi Montañés i Palau

Secretari: Eduard Segarra i Borràs

Vocals:
Maria Lluïsa Navarro i Revert
Enric Corominas i Pons
Josep Maria Matamoros i Navarro
Albert Viñolas i Vilà

Consellers:
Santiago Iglesias i Julià
Josep Lluís Masriera i Raventós

Comitè ampliat:
Format pels membres del comitè permanent i per una cinquantena de sèniors que assisteixen a les trobades mensuals de la la Comissió de Sèniors.

Coordinador tècnic i suport administratiu del Col·legi

J. Ramon Salvador Monfort – jrsalvador@coleconomistes.cat
Núria Ibáñez Mondéjar - nibanez@coleconomistes.cat

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA