Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió de Fiscalistes | REAF Catalunya

Contingut

Des de la Comissió de Fiscalistes | REAF Catalunya informem, analitzem i debatem sobre els canvis normatius relatius a la fiscalitat que es van produint, ja sigui a nivell estatal, autonòmic, local o europeu. Per dur a terme aquestes accions la Comissió de Fiscalistes | REAF Catalunya té establert un exhaustiu programa d’activitats, totes gratuïtes i exclusives per als col·legiats/des, que se celebren quinzenalment d’octubre a juny i s’aturen coincidint en el període de major volum d’obligacions formals, Renda, Societats, CCAA.

Aquestes activitats contemplen uns Debats Fiscals on els col·legiats/des poden plantejar consultes de caràcter fiscal que afecten els seus clients i que es resolen en aquestes sessions on tres companys de la Comissió coordinen les consultes i respostes que els col·legiats/des han enviat prèviament per correu-e a comissiofiscal@coleconomistes.cat. Es pretén ser un espai obert d’opinió, discussió i debat on les consultes tenen resposta principalment després d’haver-se consensuat entre tots els assistents, o en última instància, des de la mateixa taula de coordinació. D’aquesta manera tothom es beneficia d’una resposta que li pot ser útil en un futur.

D’altra banda, en acabar els Debats Fiscals se celebra una sessió temàtica on es tracten temes d’actualitat tributària amb ponents de prestigi especialistes i experts en la matèria objecte d’anàlisi en aquella sessió.

Tant els debats com les sessions temàtiques es poden seguir actualment en modalitat presencial i online.

Així mateix, mantenim contactes amb els diferents organismes oficials (AEAT, ATC, Generalitat, Diputació i Entitats Locals) i així facilitar de la millor manera possible el treball als nostres col·legiats.

Estructura organitzativa de la Comissió i Grups de Treball

La Comissió de Fiscalistes | REAF Catalunya s’estructura a partir d’un Comitè permanent que es reuneix una vegada al mes, i d’un Comitè ampliat que es reuneix puntualment per tractar temes extraordinaris.

Presidenta: Carme Jover Díaz

Vicepresident: Arnau Farré Andreu (representant seu Tarragona)

Comitè permanent:
Jordi Bech Sanz
Lluís Bigas de Llobet (representant seu CEC Girona)
Nuria Cabré Plana
Berta Ferrer Berta
Lluís Mas Villellas
Josep Ramón Peiró Roselló (representant seu CEC Lleida)
Andrea Ros Peretó
Beatriz Sánchez Marín
Alex Segarra Vicente
Pedro-J. Villar Algaba

Comitè ampliat:
Pedro-Pablo Rodés Roca
Josep Cid Dacosta
Ricard Viña Arasa
Angel Segarra Ferré
Josep Mª Coma Martorell
Xavier Solé Ribó

Grups de treball: Responsables Debats Fiscals: Alex Segarra Vicente / Pedro-J. Villar Algaba / Miryam Jiménez-Ridruejo

Sessions temàtiques: Carme Jover Díaz / Josep Cid Dacosta

Bloc dels Fiscalistes: Membres Comitè permanent - Clara Bassols Durán / J. Ramon Salvador Monfort

Recopilatoris de Jurisprudència: Alex Segarra Vicente / Arnau Farré Andreu

Revista Tècnica Digital: Ricard Viña Arasa

Coordinador tècnic i suport administratiu del Col·legi:

J. Ramon Salvador Monfort jrsalvador@coleconomistes.cat
Núria Ibáñez Mondéjar - nibanez@coleconomistes.cat

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA