Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Grup de Treball AIF (Assessorament en Inversions Financeres)

Contingut

Els principals objectius del Grup de Treball són:

 • Divulgar la figura de l'assessor financer entre la resta de col·lectius col·legials i el públic en general.

 • Afavorir contactes entre els col·lectius col·legiats que permetin desenvolupar col·laboracions i aprofitar sinèrgies entre professionals de les diferents àrees de l'economia i, en especial, de l'economia financera i de l'àmbit tributari i fiscal.

 • Afavorir la regularització de tots aquells col·legiats que, de forma no conscient, presten serveis regulats per la Llei del Mercat de Valors sense estar acollits a cap de les figures legals que la Llei preveu.

 • Coordinar criteris des del Col·legi amb la resta d'entitats professionals del món de l'assessorament financer (EAF, ASEAFI, EFPA, etc.) i amb els supervisors i ens del món polític amb capacitat legislativa, normativa o interpretativa.

  Estructura organitzativa del Grup:

  Presidenta: Begoña Castro Otero

  Enllaços
 • FAQ (preguntes freqüents)
 • Directori EAFI
 • EAF
 • CNMV

 

 

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA