Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Assemblea de Col·legiats

Contingut

L'Assemblea de col·legiats és l'òrgan sobirà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i pot tenir caràcter ordinari o extraordinari. Es reuneix ordinàriament dos cops l'any: el primer durant el primer trimestre per al rendiment de comptes i l'avaluació de la gestió de la Junta de Govern en l'exercici precedent, i el segon abans de tancar l'exercici per a l'aprovació dels pressupostos de l'exercici següent.

L'Assemblea General se celebra a la seu corporativa del CEC a Barcelona, sense perjudici que es faciliti la participació de les persones col·legiades ubicades a les seus de Girona, Lleida o Tarragona mitjançant videoconferència o bé es fomenti la participació d'aquestes mitjançant altres mitjans telemàtics. D’aquesta manera es garanteix la identitat de la persona i el sentit del seu vot, considerant que la Junta de govern prèviament n'ha fet el desenvolupament reglamentari corresponent.

Normativa a Exposició pública

Per accedir a la normativa que es somet a exposició pública de les perosnes col·legiades s'ha d'accedir a l'Àrea Privada amb usuari i contrasenya.

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA