Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Col·legia't

Contingut

Més Informació

Per col·legiar-se és necessari tenir la nacionalitat espanyola, la d'un país membre de la Unió Europea o tenir permís de residència i treball a l'estat espanyol. A més, cal tenir la corresponent titulació acadèmica en alguna de les titulacions que donen accés a la col·legiació:

 • Pèrit Mercantil.

 • Professor Mercantil.

 • Intendent o Actuari Mercantil.

 • Llicenciat / Graduat en Administració i Direcció d'Empreses.

 • Llicenciat / Graduat en Economia.

 • Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.

 • Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres.

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.

 • Llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials.

 • Diplomat en Ciències Empresarials.

 • Qualsevol altre estudi de grau emès per les Facultats d'Economia i Empresa amb efectes habilitant per a l'Exercici de la professió d'Economista o Titulat Mercantil.

Si la teva titulació ha estat emesa per una Universitat estrangera o d'un país membre de la Unió Europea, si us plau, consulta els requisits necessaris per homologar o habilitar el teu títol fent clic aquí.

Per col·legiar-te cal que et descarreguis i emplenis els impresos que trobaràs en aquesta pàgina i els lliuris a la secretaria del Col·legi d'Economistes adjuntant una fotografia carnet, fotocòpia compulsada del teu títol universitari (si el títol no és espanyol caldrà adjuntar a més a més fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la homologació i/o habilitació) i fotocòpia compulsada del teu DNI/Passaport/NIE.

Si ho prefereixes, pots portar-nos els documents originals i les fotocòpies i nosaltres ho validarem.

Si estàs col·legiat en un altre col·legi d'economistes de l'estat pots demanar el trasllat d'expedient (més informació).

A més, et caldrà satisfer la quota col·legial d'acord amb les que estan fixades per a l'any actual i que són:

QuotaImport
Quota col·legiació (alta + carnet i títol)68,00 €
Quota anual210,00 €

Notes:

 • La quota d'alta i la quota d'expedició de carnet i títol es paguen una sola vegada en el moment de la inscripció

 • La quota col·legial es pot pagar anualment o semestralment, segons la voluntat de cada col·legiat sempre que ho indiqui en el corresponent imprés de la sol·licitut d'alta.

 • El Col·legi, per acord de la Junta de Govern ofereix quotes col·legials bonificades per a economistes joves (menors de 30 anys), aturats i unitats familiars.
  (Per a més informació sobre les quotes, veure el document PDF "Informació i sol·licitud col·legiació").

Per a més informació sobre la col·legiació podeu contactar amb Camila Pérez del Pulgar.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA