Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Evolució

Evolució

EL CEC és una corporació professional de dret públic d’àmbit català, fruit de la unificació de l’extingit Col·legi d’Economistes de Catalunya i dels extingits Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona així com del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya.

El CEC unificat va quedar formalment constituït el dia 1 d’octubre de 2014, quan va tenir lloc l’Assemblea Extraordinària Constituent.

Durant el període transitori de la unificació, el CEC es va regir pel Reglament Orgànic Transitori i el seu òrgan de govern va ser la Comissió Gestora.

Actualment, el CEC es regeix pels seus propis Estatuts col·legials així com pels seus Reglaments de desplegament (Reglament de la Junta de Govern i Reglament de l’Assemblea General i del Procés Electoral), adequats a la legalitat al més d’abril de 2018, i el seu òrgan rector és la Junta de Govern, que va prendre possessió del càrrec el passat dia 3 de setembre de 2018.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA