Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Emprenedoria i Creació d'Empresa

Contingut

La Comissió d'Emprenedoria i Creació d'Empresa constitueix un punt de trobada dels economistes amb interès en la creació de nous projectes empresarials, amb independència de quina sigui la seva tipologia i orientació econòmica.

Els seus membres aporten elements de reflexió i debat sobre l'emprenedoria i la creació d'empreses amb l'objectiu de gestionar el coneixement en aquest camp i generar l'opinió col·legiada, que emetrà amb una doble finalitat:

a) Oferir el seu suport i orientació a tots aquells col·legiats i col·legiades que en la seva activitat professional han de donar servei a emprenedors.

b) Transmetre el valor del coneixement qualificat del Col·legi en el camp de l'emprenedoria a qualsevol institució o emprenedor que ho precisi.

 

Estructura organitzativa del Grup:

President: Pere Segarra Roca

Vicepresidenta: Imma Serra Font

Vocals: Amadeu Ibarz Campo
Elisabet Bach Oller
Albert Torruella Torres

Assessora externa: Begoña Perdiguero Ginabreda

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA