Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Associa't

Contingut

Més Informació

  • documentpdf 1. Informació i sol·licitud Membre Associat
  • documentpdf 2. Informació i sol·licitud Estudiant Associat

Totes aquelles persones que disposant d'una llicenciatura, grau o diplomatura que no doni dret a la col·legiació i desitgin formar part del nostre Col·legi, ho poden fer com a Membre Associat.

Els avantatges de ser Membre Associat són diversos, entre ells, rebre la informació generada pel Col·legi en format electrònic i físic, gaudir de descomptes en els cursos de formació organitzats per l'Aula d'Economia i Empresa, tenir accés a l'àrea privada de la pàgina web del Col·legi, així com la possibilitat de participar i/o formar part de les diferents Comissions i Grups de Treball existents en el Col·legi i assistir a les activitats i actes que aquestes organitzen.

Per associar-te cal que et descarreguis i emplenis els impresos que trobaràs en aquesta pàgina i els lliuris a la secretaria del Col·legi d'Economistes adjuntant una fotografia carnet, fotocòpia compulsada del títol universitari (si el títol no és espanyol caldrà adjuntar a més a més fotocòpia compulsada del document acreditatiu de l'homologació i/o habilitació) i fotocòpia compulsada del DNI/Passaport/NIE.

Si ho prefereixes pots portar-nos tots els documents originals i nosaltres ens encarregarem de fer les còpies i de validar-les.

La quota fixada per a aquest any és:

QuotaImport
Quota anual103,00 €

 

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA