Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia i Sostenibilitat

Contingut

L’objectiu de la Comissió és compartir coneixement en relació a l'economia i la sostenibilitat, és transversal amb moltes d'altres i es mou per nous escenaris canviants amb rapidesa. Es tracta d'una comissió amb més ressò extern tant en representació del Col·legi, com en funció dels seus membres a títol personal. En l'àmbit intern està formada per una comissió executiva i una de general. En el seu funcionament intern, fa reunions mensuals, actes, jornades, treballs, llibres i participa en molts esdeveniments d'innovació, competitivitat, RSC i economia verda.

La Comissió va començar donant a conèixer a l'economista i a la societat en general la importància de l'economia medi ambiental. A mesura que ha passat el temps, s'ha vist la necessitat d'englobar l'actuació econòmica dins del nou horitzó de sostenibilitat. S'han fet molts avenços definint la importància que té el fet d’incloure l'impacte social i ambiental en la gestió de qualsevol organització pública i privada. Aquest horitzó sostenible inclou la gestió integrada dels tres pilars de la sostenibilitat: social, ambiental i econòmic, diferenciant aquest últim del resultat financer ja que s’ha de concebre com un valor afegit.

Estructura organitzativa de la Comissió

Presidenta: Ana Garcia Molina

 

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA