Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Buscador

:

Estat:

:

:

   

Total Registros: 48

Webinar: Procés global de Due Diligence: aspectes financers i fiscals

FINANCES

Data inici des de:
14/09/2023 
fins a:
21/09/2023 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Taller sobre elaboració de l'Estat de Fluxos d'Efectiu

COMPTABILITAT

Data inici des de:
19/09/2023 
fins a:
21/09/2023 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Taules dinàmiques d'Excel per auditoria i comptabilitat

AUDITORIA

Data inici des de:
19/09/2023 
fins a:
21/09/2023 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: Taules dinàmiques d'Excel per auditoria i comptabilitat

AUDITORIA

Data inici des de:
19/09/2023 
fins a:
21/09/2023 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Curs introductori sobre les normes de presentació d’informació sobre sostenibilitat (NEIS-ESRS)

DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Data inici des de:
19/09/2023 
fins a:
28/09/2023 
Nombre hores:
16 
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: Curs introductori sobre les normes de presentació d’informació sobre sostenibilitat (NEIS-ESRS)

DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Data inici des de:
19/09/2023 
fins a:
28/09/2023 
Nombre hores:
16 
Seu:
Barcelona

En curs

Aplicació pràctica de les NIA-ES 540 i 560. Auditoria d'estimacions comptables i fets posteriors al tancament

COMPTABILITAT

Data inici des de:
21/09/2023 
fins a:
21/09/2023 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

En curs

Webinar: Aplicació pràctica de les NIA-ES 540 i 560. Auditoria d'estimacions comptables i fets posteriors al tancament

COMPTABILITAT

Data inici des de:
21/09/2023 
fins a:
21/09/2023 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Jurisprudència i doctrina administrativa en relació a l'IRPF

FISCAL

Data inici des de:
21/09/2023 
fins a:
27/09/2023 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Pàgina 1 de5a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA