Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Disseny de Dashboards (Quadres de Comandament) per a l'Àrea Financera amb taules dinàmiques d'Excel

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y054/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 11 i 13 de juny de 2024.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista i auditor amb un màster en Direcció Financera i Control de Gestió. CEO de Sisconges & Estratègia empresa de programari de BI, director financer i controller a diverses empreses. Experiència en implantació de solucions avançades en reporting, Power BI, big data, ERPs i CRM, amb una visió innovadora en la integració de tecnologies com ChatGPT. A més, és autor de 18 llibres fonamentals sobre gestió empresarial i anàlisi de dades, amb taules dinàmiques i Power BI.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Aprèn a crear dashboards interactius i efectius que transformen la visualització i anàlisis de dades financeres utilitzant eines avançades d'Excel. Aquest curs pràctic us guiarà a través de la construcció de panells de control o dashboards visualment atractius per millorar la presa de decisions en l'àmbit financer.

 

Un dashboard, o tauler de control, permet oferir una representació gràfica dels Indicadors Clau de Rendiment (KPIs) més rellevants, un dashboard ben dissenyat es converteix en una peça essencial al sistema de control de gestió de qualsevol organització.

 

 

 

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són:
-Aprendre a crear i personalitzar dashboards interactius en Excel per a la visualització avançada de dades financeres.
-Aplicar principis de disseny visual per presentar informes financers de manera intuïtiva i efectiva.
-Utilitzar Excel i taules dinàmiques com a eines clau en el disseny i la integració eficient de dades financeres.
-Identificar i seleccionar els indicadors de rendiment clau KPI per a una representació precisa i estratègica en diversos dashboards.


 

 

METODOLOGIA:

El curs combina teoria amb pràctica intensiva. Els participants hauran de portar el seu propi ordinador portàtil (amb l'Excel 2016 o superior) i es recomana un ratolí extern. Les sessions inclouran exercicis pràctics, demostracions en viu i anàlisi de casos reals per garantir una experiència d'aprenentatge aplicada i directa.

 

 

 

DIRIGIT A:

Totes aquelles persones dels diferents departaments financers, control de gestió, controllers, director general, gerents, responsables de l'àrea comercial i directius de les diferents àrees que necessitin realitzar diferents tipus d'anàlisi i haver de confeccionar per a això diferents informes, indicadors i gràfics. El nivell d'usuari: es requereix un nivell mínim de coneixements de les taules dinàmiques.

 

 

 

PROGRAMA:

 

1. Cas pràctic amb les eines necessàries per crear els quadres de comandament o dashboard

- Segmentació de dades: conèixer les seves tres funcions principals.
- Formats condicionals: aplicació en taules dinàmiques i en fulls d'Excel.
- Gràfics amb taules dinàmiques.
- Utilització de fórmules vinculades.
- Formats i personalització de taules dinàmiques.

 

2. Aspectes claus per dissenyar un dashboard

- Que és un dashboard i quina és la seva finalitat.
- Contingut i disposició dels elements en el dashboard.
- Disseny d'un dashboard: millorar la llegibilitat i la presentació.
- Visualització i interactivitat les funcions clau dels dashboard o quadres de comandament.

 

3. Creació d'un panell d'informes cas pràctic

- Disseny dels informes en format gràfic i taula.
- Connexions i relacions entre informes.
- Alertes en format condicional.
- Format de visualització de dades.

 

4. Confecció de diferents tipus de dashboards aplicats a l'àmbit financer

- D'anàlisi econòmica-financera.
- Indicadors del compte d'explotació, comparatius i amb objectius.
- Gestió de riscos de clients.
- Cartera cobraments principals indicadors
- De control de dies de cobrament de clients

 

5. Confecció de diferents tipus de dashboards del control pressupostari

- Seguiment de desviacions al compte d'explotació.
- Seguiments de pressupostos: desviacions per responsables o departaments.

 

6. Indicadors del compte d'explotació d'una empresa de serveis
- Indicadors de rendibilitat per serveis.
- Indicadors dels ingressos per serveis.

 

7. Indicadors i informes de rendibilitat comercial per dissenyar els dashboards

 

8. Confecció d'un dashboard de costos de personal

 

9. Control dels objectius comercials amb indicadors

 

10. Exemple d'un dashboard del cash flow


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA