Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Tractament comptable i fiscal del deteriorament dels actius

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y133/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 4 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 4 hores

 

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 30 de novembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Gregorio Labatut Serer, economista, Professor Titular de la Universitat de València. Membre del REC i de la Comissió d'Economistes Comptables. Expert en Valoració d'Empreses (AECA).

 

 

 

OBJECTIUS:

Analitzar el deteriorament dels actius des de la doble perspectiva comptable i fiscal, i les conseqüències que se'n deriven als efectes de l'impost de societats.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Objectiu i àmbit d'aplicació.
2. Concepte de deteriorament del valor dels actius.
3. Deteriorament del valor de l'immobilitzat material, les inversions immobiliàries i l'immobilitzat intangible.
4. Deteriorament del valor dels instruments financers.
5. Les insolvències de clients.
6. Els contractes comercials onerosos.
7. Deteriorament del valor de les existències.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA