Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

XIXè FÒRUM CONCURSAL

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F021/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

UN ANY DESPRÉS DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL NOU TEXT REFÓS DE LA LLEI CONCURSAL

 

 

 

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 16 hores en Altres matèries
Homologat pel REFOR

Experts Comptables acreditats (RECC): 16 hores

 

 

 

DATES: 7 i 8 de novembre de 2023.

 

 

 

HORARI: 7 de novembre (de 9.15 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 h) i 8 de novembre (de 9.30 a 13.45 i de 15.45 a 20.30 hores)

 

 

 

LLOC DE REALITZACIÓ:

Hotel Catalonia Barcelona Plaza (Plaça Espanya, 6-8, 08014 Barcelona).

PARKING en el propi hotel amb el preu especial de 5€/dia per als assistents al Fòrum Concursal. Entrada per PlaçaEspanya/Creu Coberta.

 

 

 

Preu col·legiats del CEC i membres del REFOR: 275 €

Preu col-legiats d'altres col·legis d'economistes: 295 €
(Membres del REFOR o d'un Col·legi d'Economistes de fora de Catalunya és precís indicar-ho a l'apartat d'observacions)

Preu no col·legiats: 315 €

 

 

 

PROGRAMA:

 

09.15 a 9.45 h INAUGURACIÓ

Sr. VALENTÍ PICH ROSELL. President del Consejo General de Economistas de España.
Sr. CARLOS PUIG DE TRAVY. Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Sr. ALFRED ALBIOL PAPS. Conseller de la Junta de Govern del Col·legi i director del Fòrum Concursal.

 

09.45 A a 10.45 h

 

TAULA 1. Qüestions controvertides actuals en matèria de competència objectiva del jutge del concurs. Declaració de concurs i els seus efectes.

 

Ponent: Sr. CARLOS NIETO DELGADO. Magistrat del Jutjat Mercantil 16 de Madrid.
Ponent: Sr. CRISTIAN VALCARCEL BERNAL. Advocat. Membre associat del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Administrador Concursal.

 

10.45 a 11.45 h

 

TAULA 2. Llibre III TRLC. Consideracions generals i regles comunes. Àmbit d'aplicació. Concurs sense massa en el Llibre III.

 

Ponent: Sr. JACINTO TALENS SEGUÍ. Magistrat del Jutjat Mercantil 2 de València.
Ponent: Sr. JOSEP PUIGVERT IBARS. Economista i Advocat. Administrador Concursal.

 

11.45 a 12.00 h PAUSA-CAFÈ

 

12.00 a 13.00 h

 

TAULA 3. El "Preconcurs" en el llibre III. Sol·licitud obertura a instància del deutor i a instàncies d'altres legitimats. Efectes de l'obertura.Conclusió. Qualificació abreujada

 

Ponent: Sr. RAÚL N. GARCÍA OREJUDO. Magistrat del Jutjat Mercantil 7 de Barcelona.
Ponent: Sr. JOSEP PUJOLRÀS NONELL. Economista i Advocat. Administrador Concursal.

 

13.00 a 14.00 h

 

TAULA 4. Procediment especial de continuació

 

Ponent: Sr. TEODORO LADRÓN RODA. Magistrat del Jutjat Mercantil 15 de Madrid.
Ponent: Sr. JOSEP Mª BASTONS ÁLVAREZ. Economista i Enginyer. Admnistrador Concursal.

 

14.00 a 16.00 h DINAR LLIURE

 

16.00 a 17.00 h

 

TAULA 5. Procediment especial de liquidació

 

Ponent: Sr. IGNASI FERNANDEZ DE SENESPLEDA. Magistrat del Jutjat Mercantil 10 de Barcelona.
Ponent: Sra. SILVIA CASTRO SARDÀ. Economista. Administradora Concursal.

 

17.00 a 18.00 h

 

TAULA 6. El concurs sense massa. Evolució i situació actual. Qüestions controvertides sobre l'aplicació actual dels articles 37 bis -ss- TRLC

 

Ponent: Sra. MONTSERRAT MORERA RANSANZ. Magistrada del Jutjat 9 de Barcelona.
Ponent: Sr. RAIMON CASANELLAS BASSOLS. Economista i Auditor de Comptes. Administrador Concursal.

 

18.00 a 18.30 h PAUSA -CAFÈ

 

18.30 a 19.30 h

 

TAULA 7. Novetats del TRLC en matèria de qualificació concursal. Possibilitats processals de transacció. Conclusió del concurs

 

Ponent: Sr. SANTIAGO ARAGONÉS SEIJO. Magistrat del Jutjat Mercantil de Tarragona.
Ponent: Sr. JORGE CRUZ DE PABLO. Economista i Advocat. Administrador Concursal.

 

19.30 a 20.30 h

 

TAULA 8. Novetats en matèria de liquidació. Venda d'unitats productives. Competència del jutge del concurs per a delimitar el perímetre de la UP. Pronunciaments recents del Tribunal de Conflictes de Jurisdicció

 

Ponent: Sr. FLORENCIO MOLINA LOPEZ. Magistrat del Jutjat Mercantil 5 de Barcelona.
Ponent: Sr. JORDI CASTELLS LLAVINÉS. Economista. Administrador Concursal.

 

8 DE NOVEMBRE (dimecres)

 

09.30 a 10.30 h

 

TAULA 9. Concurs de persona física. Orientació de la reforma operada per la Llei 16/2022 sobre l'exoneració del passiu insatisfet. Bona fe del deutor. Sobreendeutament imprudent del deutor. Exoneració i protecció exorbitant del crèdit públic

 

Ponent: Sr. CÉSAR SUÁREZ VÁZQUEZ. Magistrat del Jutjat Mercantil de Barcelona.
Ponent: Sra. LAURA PEDREÑO VARGAS. Economista i Advocada. Administradora Concursal.

 

10.30 a 11.30 h

 

TAULA 10. Plans de reestructuració. Aspectes processals generals. Confirmació potestativa de classes i impugnació devolutiva. Formació de classes i motius d'impugnació

 

Ponent: Sr. ROBERTO NIÑO ESTÉBANEZ. Magistrat especialista CGPJ en Dret mercantil. Adscrit al Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem.
Ponent: Sr. PERE VILELLA XAMPENY. Economista. Administrador Concursal

 

11.30 a 11.45 h PAUSA-CAFÈ

 

11.45 a 12.,45 h

 

TAULA 11. Plans de reestructuració consensuats i no consensuats (especial referència a la SAP Pontevedra, SECC. 1a, Núm. 179/2023 de 10 d'abril), informe de la valoració de l'empresa e funcionament. Virtualitat pràctics dels plans de reestructuració en PIMES

 

Ponent: Sr. FRANCISCO GIL MONZÓ. Magistrat del Jutjat Mercantil 4 de València.
Ponent: Sr. XAVIER DOMENECH ORTÍ. Economista i Actuari d'Assegurances. Administrador Concursal.

 

12.45 a 13.45 h

 

TAULA 12. L'esperat nou estatut de l'administració concursal: nomenament, accés a la professió i retribució, especialment en supòsits d'insuficiència de massa activa i pròrroga. Responsabilitat de l'administració concursal

 

Ponent: Sr. ALFONSO MERINO REBOLLO. Magistrat del Jutjat Mercantil 4 de Barcelona.
Ponent: Sr. JORDI ALBIOL PLANS. Economista i Advocat. Administrador Concursal.

 

13.45 a 15.45 h DINAR LLIURE

 

15.45 a 16.45 h
TAULA 13. Pronunciaments judicials recents sobre rescissió concursal de la cancel·lació de deutes avalats per l'ICO

Ponent: Sr. MANUEL RUIZ DE LARA. Magistrat del Jutjat Mercantil 11 de Madrid.
Ponent: Sr. IGNASI FIGUERAS NADAL. Economista. Administrador Concursal.

 

16.45 a 17.45 h

 

TAULA 14. Regulació del TRLC en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils després de la reforma operada pel Decret Llei 5/2023, de 28 de juny. Problemes registrals i de dret transitori

 

Ponent: Sra. YOLANDA RÍOS LÓPEZ. Magistrada del Jutjat Mercantil 1 de Barcelona.
Ponent: Sr. RODRIGO CABEDO GREGORI. Economista i Advocat. Administrador Concursal.

 

17.45 a 18.00 h PAUSA-CAFÈ

 

18.00 a 19.00 h

 

TAULA 15. Règim jurídic de l'expert en reestructuració. Nomenament (deutor, majoria i miniria social), funcions i separació general i en microempreses

 

Ponent: Sra. BERTA PELLICER ORTIZ. Magistrada del Jutjat Mercantil 3 de Barcelona.
Ponent: Sr. BERNARD AFONSO GONZÁLEZ. Economista i Advocat. Administrador Concursal.

 

19.30 a 20.30 h

TAULA 16. Informe de l'administració concursal. Aspectes laborals en la tramitació del concurs. Col·lectivització de la competència objectiva del jutge del concurs

 

Ponent: Sr. F. JAVIER VAQUER MARTIN. Magistrat del Jutjat Mercantil 6 de Madrid.
Ponent: Sra. NIEVES RABASSÓ RODRIGUEZ. Economista i Advocada. Administradora Concursal.

 

CLOENDA

 

DIRECTOR DEL FÒRUM:
DR. ALFRED ALBIOL
. Economista, Advocat. Professor Titular Emèrit de Dret Mercantil de la UB. Vocal del Consell Directiu del REFOR i Responsable de Formació i Publicacions. Conseller de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

 

 

 

Amb l'homologació de:

 

 

 

 

 

 

 

Amb el patrocini de:

 

         


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA