Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Comptabilitat d'operacions de reestructuració

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y076/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 4 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 4 hores

 

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 18 de setembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Gregorio Labatut Serer, economista, Professor Titular de la Universitat de València. Membre del REC i de la Comissió d'Economistes Comptables. Expert en Valoració d'Empreses (AECA).

 

 

 

OBJECTIUS:

Els assistents podran tenir tota la informació, desenvolupada mitjançant casos pràctics, sobre les operacions de reestructuració empresarial.

Durant la sessió es tractaran els aspectes comptables i fiscals de les reestructuracions empresarials, com per exemple fusions, escissions, aportacions de branques d'activitat i cessions globals d'actius.

Per a això ens basarem en la Norma de Registre i Valoració 19a Combinacions de negocis i la Norma de Registre i Valoració 21a Operacions entre empreses del grup i a més els continguts de la Resolució de 5 de març de 2019 del Instituto de Coontabilidad y Auditoría de Cuentas pel qual s'aproven els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital, en concret CAPÍTOL X. Les modificacions estructurals i el canvi de domicili.
També es tindran en compte les repercussions fiscals de totes aquestes operacions segons s'acullin o no al Règim Especial de Fusions, escissions, aportacions no dineràries, etc. de la LIS.

Tot això des d'una perspectiva eminentment pràctica.

 

 

 

PROGRAMA:

1. La transformació de societats

 

2. La fusió de societats
2.1 Fusió entre societats independents. Mètode d'adquisició.

2.1.1 Identificació de la societat adquirent.
2.1.2 Determinar la data d'adquisició.
2.1.3 Determinar el Fons de Comerç o la diferència negativa de la combinació de negocis.
2.1.4 Comptabilitat provisional.
2.1.5 Efectes de la "retroacció comptable".
2.1.6 Valoració dels patrimonis en les empreses independents.
2.1.7 Fusió inversa.
2.2 Fusió entre societats del grup.
2.2.1 Determinació de la data d'adquisició a efectes comptables.
2.2.2 Valoració dels patrimonis fusionats.

 

3. L'escissió de societats
3.1. Aplicació del mètode d'adquisició. NRV 19a Societats independents.
3.2. Escissió inversa.
3.3. Escissió total i parcial. Aplicació de la NRV 19a o NRV 21a.

 

4. La cessió global d'actius i passius

 

5. Casos pràctics


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA