Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Quadres de comandament, dashboard i indicadors amb taules dinàmiques d'Excel

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y053/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):

Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 19 i 21 de juny de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 180 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 225 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista, auditor i soci director de Sisconges & Estrategia. Expert en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial i en la utilització de les taules dinàmiques per auditories, anàlisi financer reporting, anàlisi comptable, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. Autor de diversos llibres sobre la gestió empresarial i el funcionament de les taules dinàmiques.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Aprendre el funcionament, la utilitat i els avantatges de treballar amb quadres de comandament o dashboard.
- Conèixer el funcionament de les principals eines per a confeccionar quadres de comandament o dashboard amb Excel i les taules dinàmiques.
- Aprendre com es confeccionen els diferents tipus de quadres de comandament segons l'àrea de l'empresa.
- Conèixer li potencial de la visualització de dades combinant les taules dinàmiques amb Excel.
- Com seleccionar els principals indicadors de gestió KPI per fer el quadre de comandament o dashboard.

 

 

 

METODOLOGIA:

S'impartirà el seminari utilitzant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics. Els participants rebran un dossier exclusiu amb documentació suport.
El seminari utilitza una metodologia totalment pràctica, l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador. Aquest seminari utilitza casos pràctics que es produeixen en la realitat empresarial.

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la següent configuració Office Excel versió 2010 o superior per a Windows (no Mac). L'usuari ha de conèixer el funcionament mínim de les taules dinàmiques.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Casos pràctics amb les eines necessàries per crear els quadres de comandament o dashboard

- Segmentació de dades: conèixer les seves tres funcions principals.
- Formats condicionals: aplicació en taules dinàmiques i en fulls d'Excel.
- Gràfics amb taules dinàmiques o Excel.

 

2. Introducció a la creació de quadres de comandament o dashboard mitjançant casos pràctics

- Característiques el disseny d'un dashboard o panell de control.
- Contingut: com confeccionar un dashboard o panell de control.
- Visualització de dades la funció clau dels quadres de comandament o dashboard.
- Tipus de dashboards: per àrees o generals.

 

3. Casos pràctics: creació de quadres de comandament o dashboard per a l'àrea financera

- Informació de balanços i comptes d'explotació.
- Indicadors financers.
- Comptabilitat analítica.
- Cartera cobraments principals indicadors.
- Gestió de riscos de clients.
- Seguiments de Pressupostos.

4. Casos pràctics: creació de quadres de comandament o dashboard per a l'àrea comercial

- Anàlisi de l'evolució i comparatius de vendes per diferents variables.
- Indicadors del control de vendes: devolucions, nous productes, comandes retardats, situació d'ofertes.
- Gestió de la força de vendes: control de vendes per venedor i objectius, nombre de visites.
- Anàlisi de l'evolució de marges per diferents tipus de variables.
- Indicadors de control de marges per diferents variables.
- Indicadors de l'àrea comercial: gestió de comandes i ofertes, pèrdues de clients, antiguitat de clients, anàlisi ABC de clients i nous clients.

 

5. Casos pràctics: Creació d'dashboard per a l'àrea logística

- Rotació d'estocs i control d'estocs.
- Gestió de compres.
- Control de comandes.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA