Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Quadres de comandament, dashboard i indicadors amb taules dinàmiques d'Excel

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y052/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

DATES: 19 i 21 de juny de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 180 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 225 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista, auditor i soci director de Sisconges & Estrategia. Expert en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial i en la utilització de les taules dinàmiques per auditories, anàlisi financer reporting, anàlisi comptable, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. Autor de diversos llibres sobre la gestió empresarial i el funcionament de les taules dinàmiques.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Aprendre el funcionament, la utilitat i els avantatges de treballar amb quadres de comandament o dashboard.
- Conèixer el funcionament de les principals eines per a confeccionar quadres de comandament o dashboard amb Excel i les taules dinàmiques.
- Aprendre com es confeccionen els diferents tipus de quadres de comandament segons l'àrea de l'empresa.
- Conèixer li potencial de la visualització de dades combinant les taules dinàmiques amb Excel.
- Com seleccionar els principals indicadors de gestió KPI per fer el quadre de comandament o dashboard.

 

 

 

METODOLOGIA:

S'impartirà el seminari utilitzant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics. Els participants rebran un dossier exclusiu amb documentació suport.
El seminari utilitza una metodologia totalment pràctica, l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador. Aquest seminari utilitza casos pràctics que es produeixen en la realitat empresarial.

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la següent configuració Office Excel versió 2010 o superior per a Windows (no Mac). L'usuari ha de conèixer el funcionament mínim de les taules dinàmiques.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Casos pràctics amb les eines necessàries per crear els quadres de comandament o dashboard

- Segmentació de dades: conèixer les seves tres funcions principals.
- Formats condicionals: aplicació en taules dinàmiques i en fulls d'Excel.
- Gràfics amb taules dinàmiques o Excel.

 

2. Introducció a la creació de quadres de comandament o dashboard mitjançant casos pràctics

- Característiques el disseny d'un dashboard o panell de control.
- Contingut: com confeccionar un dashboard o panell de control.
- Visualització de dades la funció clau dels quadres de comandament o dashboard.
- Tipus de dashboards: per àrees o generals.

 

3. Casos pràctics: creació de quadres de comandament o dashboard per a l'àrea financera

- Informació de balanços i comptes d'explotació.
- Indicadors financers.
- Comptabilitat analítica.
- Cartera cobraments principals indicadors.
- Gestió de riscos de clients.
- Seguiments de Pressupostos.

4. Casos pràctics: creació de quadres de comandament o dashboard per a l'àrea comercial

- Anàlisi de l'evolució i comparatius de vendes per diferents variables.
- Indicadors del control de vendes: devolucions, nous productes, comandes retardats, situació d'ofertes.
- Gestió de la força de vendes: control de vendes per venedor i objectius, nombre de visites.
- Anàlisi de l'evolució de marges per diferents tipus de variables.
- Indicadors de control de marges per diferents variables.
- Indicadors de l'àrea comercial: gestió de comandes i ofertes, pèrdues de clients, antiguitat de clients, anàlisi ABC de clients i nous clients.

 

5. Casos pràctics: Creació d'dashboard per a l'àrea logística

- Rotació d'estocs i control d'estocs.
- Gestió de compres.
- Control de comandes.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA