Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Webinar: Tractament legal dels impagats; reclamació extrajudicial i judicial de deutes

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G129/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 19, 21, 26 i 28 de juny de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 11.30 h.

 

 

 

COL.LEGIATS: 200 €

NO COL.LEGIATS: 260 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Pere Brachfield, membre associat del Col·legi d'Economistes de Catalunya i President de APGRI, Associació de Professionals en la Gestió del Risc de Crèdit i Cobrament. Advocat, graduat en Comunicació de les Organitzacions, postgrau en Recobrament dels Impagats per la Universidad Camilo José Cela. Soci director de Brachfield Credit & Risk Consultants. Autor de 28 llibres sobre gestió empresarial.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Segons l'estudi de Risc de Crèdit que impulsen Crédito y Caución i Iberinform, el 55% de les empreses sofreix els impactes negatius de la morositat en el seu compte de resultats i el 20% de les empreses confirma que ha sofert impagaments significatius el que suposa una deterioració de quatre punts enfront dels nivells d'impacte de la morositat de fa un any.
A més, el 9% afirma que corre el risc de tancar per l'impacte dels impagats i el 47% de les empreses espanyoles afronta pèrdues d'ingressos significatives a causa de la morositat.

 

En aquest curs s'aprendrà la metodologia per a fer el tractament legal dels impagats, tant en el que concerneix el recobrament extrajudicial de les factures impagades com la reclamació judicial dels crèdits impagats per fer front a l'increment d'impagaments.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer les qüestions legals relacionades amb l'impagament de deutes.

- Conèixer quines actuacions extrajudicials pot emprendre el creditor per recuperar el seu crèdit.

- Saber quin és el marc legal de la reclamació extrajudicial d'impagaments.

- Saber com obtenir garanties personals i reals per a assegurar el recobrament dels crèdits impagats.

- Conèixer les accions de reclamació de quantitat davant els òrgans jurisdiccionals.

 

 

 

DIRIGIT A:

Directors financers i administratius, directors comercials, crèdit managers, tresorers, caps de comptabilitat i facturació, caps i gestors de cobraments, directors i gerents de pimes, així com tots els professionals que tinguin com a funcions directes o indirectes la gestió dels cobraments a les empreses.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Les qüestions legals relacionades amb l'impagament de deutes
- Les conseqüències jurídiques de l'impagament del deute.
- Els efectes de la mora i la qualificació legal de deutor morós.
- Els règims d'infraccions i sancions existents en l'ordenament jurídic per a combatre la morositat.

 

2. La legislació europea i espanyola contra la morositat i els ajornaments de pagament abusius
- La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials .
- La Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- La Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses.

 

3. Els documents mercantils en la reclamació d'impagaments
- La documentació que permet reforçar el dret de crèdit del creditor.
- Els documents que faciliten la reclamació d'impagats.

 

4. Les qüestions jurídiques relacionades amb la reclamació d'impagats
- El marc legal en la recuperació extrajudicial d'impagats.
- La protecció que atorga l'ordenament jurídic i els òrgans jurisdiccionals al deutor.
- Actuacions no permeses en la reclamació de deutes.

 

5. L'obtenció de garanties personals i reals per a assegurar el recobrament dels crèdits impagats
- Concepte i classes de garanties de la contractació mercantil.
- Les garanties personals.
- Les garanties reals.

 

6. La formalització d'acords de pagament amb deutors
- Els acords amistosos amb els deutors.
- Els reconeixements de deute.
- La novació de deute.

 

7. Les accions que pot realitzar el creditor per via extrajudicial per a aconseguir el recobrament del deute
- Actuacions extrajudicials per a recobrar els crèdits impagats.
- Opcions per a aconseguir la recuperació del crèdit impagat.
- El recobrament del deute mitjançant fórmules alternatives.

 

8. Les accions de reclamació de quantitat davant els òrgans jurisdiccionals
- La comminació prèvia a la demanda judicial.
- La decisió d'interposar una demanda judicial.
- Els costos de la demanda judicial.
- Els procediments judicials aplicables a la reclamació de quantitat.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA