Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Tractament comptable de l'Impost sobre Societats (Mòdul 5 Curs de Comptabilitat Avançada)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y132/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

MÒDUL DEL CURS DE COMPTABILITAT AVANÇADA

 

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

DATES: 2 i 7 de febrer de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 195 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs és treballar els temes més rellevants de la comptabilitat financera i de la comptabilitat societària. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2022. És a dir, basant-se enl PGC (aprovat per Reial Decret 1514/07 de 16-11-07) i les reformes introduïdes a través dels RD 602/2016 i RD 1/2021.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està adreçat a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, experts comptables, assessors fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc., que vulguin posar al dia els seus coneixements comptables.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà a exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa el curs plantejarà casos pràctics en totes les matèries i mòduls que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Conceptes bàsics en la comptabilització de l'impost sobre societats
- Concepte i tipus de diferències permanents.
- Concepte i tipus de diferència temporàries. Normes de valoració i registre i limitacions.
- Deduccions.

2. Determinació de la quota líquida i registre comptable de l'impost sobre societats.
- Comptabilització de l'impost corrent.
- Comptabilització de l'impost diferit.
- Informació a la memòria.
- Tractament de les bases imposables negatives.
- Casos pràctics.

 

3. La comptabilització de l'impost de societats en cas de tributació consolidada
- El concepte de grup fiscal.
- Incidència dels ajustaments de consolidació.
- Registre comptable de l'impost de societats per part de la societat dominant i les societats filial.
- Casos pràctics.

 

4. Altres aspectes:
- La periodificació de deduccions.
- Les provisions per impostos. Comptabilització.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA