Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • PROGRAMES D'ESPECIALITZACIÓ

FORMACIÓ

Curs de Comptabilitat Avançada (adaptat a la reforma PGC 2021)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 P008/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 48 hores en Comptabilitat i 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 56 hores

 

 

DATES: 29 de novembre; 1 i 15 de desembre de 2022; 10, 19 i 24 de gener; 2, 7, 14, 16, 21 i 23 de febrer; 2 i 9 de març de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 975 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 1.260 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC i Expert Comptable Acreditat.

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs és treballar els temes més rellevants de la comptabilitat financera i de la comptabilitat societària. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2022. És a dir, basant-se enl PGC (aprovat per Reial Decret 1514/07 de 16-11-07) i les reformes introduïdes a través dels RD 602/2016 i RD 1/2021. El curs també abordarà el tractament comptable de l'impost de societats i en aquesta edició s'incorpora un nou mòdul sobre el tractament comptable de les combinacions de negoci.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està adreçat a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, experts comptables, assessors fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc., que vulguin posar al dia els seus coneixements comptables.

 

 

 

PROGRAMA:

El curs s'estructura en 7 mòduls, que es poden seguir de manera independent, i 13 sessions, amb una durada total de 56 hores.

 

MÒDUL I.- La regulació comptable actual i criteris de valoració i registre dels immobilitzats
MÒDUL II.- Tractament comptable de subvencions, provisions, contingències i fets posteriors
MÒDUL III.- Reconeixement d'ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis. La RICAC 13 de febrer de 2021
MÒDUL IV.- Tractament comptable dels actius i passius financers
MÒDUL V.- Tractament comptable de l'Impost sobre Societats
MÒDUL VI.- Patrimoni net, operacions societàries i comptes anuals.
MÒDUL VII- Combinacions de negocis.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà a exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa el curs plantejarà casos pràctics en totes les matèries i mòduls que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA