Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Comptabilitat d'empreses immobiliàries i constructores

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y082/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 4 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 4 h

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 16 de novembre de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb clopez@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Gregorio Labatut Serer, economista, Professor Titular de la Universitat de València. Membre del REC i de la Comissió d'Economistes Comptables. Expert en Valoració d'Empreses (AECA).

 

 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:

Amb aquesta jornada es pretén posar al dia a l'auditor de comptes, al professional de la comptabilitat, als assessors fiscals i comptables i a qualsevol interessat en la comptabilitat sobre la normativa comptable i les resolucions i consultes més rellevants publicades per l'ICAC sobre els aspectes comptables de la comptabilitat de les empreses immobiliàries i constructores.

 


Estar al dia amb els problemes actuals i reptes que se li plantegen a la comptabilitat de les empreses immobiliàries i constructores, tenint en compte totes les consultes de l'ICAC sobre aquest tema, així com els continguts del Reial decret 1/2021 de reforma del PGC, i la resolució de l'ICAC de 10 de febrer de 2021 sobre reconeixement d'ingressos pel lliurament de béns i prestació de serveis, basades en la Normativa Internacional NIIF 15 Reconeixement dels ingressos i NIIF 9 Instruments financers.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Característiques del sector.

 

2. Regulació Comptable.

 

3. Constructores. Reconeixement dels ingressos.
- Mètode de contracte complert.
- Mètode de percentatge de realització: Mètode basat en els inputs i mètode basat en el producte.
- Casos pràctics.
- Aplicació dels criteris establerts en la Resolució de l'ICAC de 10 de febrer basats en la NIIF 15 Reconeixement d'ingressos.

 

4. Constructores: Modificació en el pressupost, Despeses inicials de projecte i avantprojecte. Béns rebuts per cobrament de crèdits, provisió per contractes onerosos, provisió per despeses de retirada, etc. Tenint en compte els criteris de la Resolució de l'ICAC sobre el cost de producció.

 

5. Promotores immobiliàries: Préstecs Hipotecaris Subrogables, Promocions en curs i Bestretes de Clients. Casos pràctics.

 

6. Promotores Immobiliàries. Immobles en lloguer. Casos pràctics.

 

7. Comptabilitat de les UTE´s.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA