Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Webinar: Curs Superior d'Especialització en Tributació Internacional

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F012/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

MÒDUL DEL CURS SUPERIOR D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL

 

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 4, 6, 11, 13 i 18 de maig de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGITAS: 275 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 330 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Francisco Lavandera, advocat i soci del departament de Dret Fiscal de Garrigues, especialitzat en fiscalitat internacional.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El model de mercat econòmic actual, fa de la fiscalitat internacional, una de les matèries amb perspectives de creixement més importants en els despatxos professionals. Les especials característiques i peculiaritats tributàries que es donen en tots els Estats i territoris amb sobiranies fiscals pròpies mereixen un estudi a fons, amb la finalitat de trobar les respostes a quantes qüestions se'ns plantegin en l'aplicació d'aquest impost.
Qui és resident a efectes fiscals a Espanya? Els deslocalitzats i els canvis de residència fiscal a l'estranger; com tributen a Espanya les rendes obtingudes per un no resident?; com tributen les filials i les sucursals de les empreses mercantils no residents?; quins són els principals convenis de doble imposició?; com han de tributar les rendes obtingudes en els anomenats "paradisos fiscals"?; quins són els paradisos fiscals, les seves característiques i els seus principals avantatges? Els canals internacionals d'obtenció d'informació fiscal; quin règim fiscal afecta a Espanya als residents comunitaris?; com ha d'actuar el representant legal? i el nou retenidor?; quines són i quan s'han d'aplicar les deduccions per doble imposició internacional?; quines obligacions formals han de complir els no residents?... Aquestes són només una petita mostra de les qüestions a resoldre en aquest mòdul de fiscalitat internacional, que podreu gaudir de la mà d'un excel·lent especialista en la matèria.

 

 

 

PROGRAMA:

1. La fiscalitat internacional: el problema de la doble imposició internacional.

2. Els convenis per evitar la doble imposició.

3. Els paradisos fiscals, els països i territoris de nul·la tributació i els països i territoris amb intercanvi efectiu d'informació.

4. La residència fiscal de les persones físiques i jurídiques. Incidència dels convenis per evitar la doble imposició.

5. La Llei de Renda de No Residents. Àmbit d'aplicació.

6. Rendes obtingudes a territori espanyol.

7. Rendes exemptes. Incidència dels convenis per evitar la doble imposició.

8. Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent
- Concepte. Incidència dels convenis per evitar la doble imposició.
- Període impositiu.
- Base imposable.
- Tipus impositiu.
- Gestió de l'impost.
- Règims especials

9. Rendes obtingudes sense establiment permanent
- Meritació de l'impost
- Classificació de les rendes i incidència dels Convenis per evitar la doble imposició:
i. Rendes immobiliàries
ii. Beneficis empresarials i rendes professionals. La navegació internacional
iii. Rendiments del capital mobiliari: Dividends, interessos i cànons
iv. Guanys patrimonials
v. Rendes del treball. Funcionaris. Membres de Consells d'Administració.
vi. Rendes esportives i artístiques
vii. Pensions privades i públiques
viii. Professors i estudiants
ix. Altres rendes
- Base imposable
- Tipus impositiu.
- La retenció. El cas especial de la transmissió de béns immobles.
- Procediment especial per a determinar la retenció sobre les rendes del treball en cas de canvi de residència

10. Gestió de l'impost
- El representant i el responsable solidari.
- La declaració de l'impost.
- Identificació de no residents. El NIF del no resident i del representant.
- El domicili fiscal.
- El certificat de residència fiscal.

11. Règims especials
- Treballadors desplaçats a Espanya.
- Residents a la Unió Europea.
- Entitats en règim d'atribució de rendes.
- La imposició especial sobre béns immobles.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA