Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Màsters i Postgraus

Màster d'Especialització Tributària 2024-2025

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 M001/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

d

 

 

 

 

.

 

 

 

EL MÀSTER QUE T'APORTA MÉS

 

PRESTIGI I HOMOLOGACIÓ
És un dels màsters més reconeguts en el sector de l'assessorament i consultoria fiscals. Garantit pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i per un equip docent altament qualificat. Està homologat pel Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

FORMACIÓ HOMOLOGADA | Auditors de Comptes (ICAC): 68 hores en Altres Matèries / Experts Comptables acreditats (RECC): 68 hores

 

EXPERIÈNCIA I RECONEIXEMENT
Els 34 anys d'experiència el situen com un Màster de referència i indispensable per als despatxos professionals. Bàsic per desenvolupar-se en l'àmbit fiscal i tributari.

 

FORMACIÓ SÒLIDA I PRÀCTICA
Ofereix una sòlida formació teòrica i, sobretot, pràctica, per tal de conèixer en profunditat la totalitat del sistema fiscal espanyol i les eines necessàries per desenvlupar l'assessorament i consultoria. Formació fonamentada en la resolució de casos pràctics.

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
Contempla pràctiques en algun dels 1.500 despatxos professionals vinculats al Col·legi. Per a aquests és una via fonamental per a la formació interna del seu equip i per incorporar nous professionals.

 

INSERCIÓ LABORAL
Més del 90% dels alumnes que han cursat el Màster estan treballant com assessors fiscals. Al llarg de les diverses edicions s'han format més de 500 professionals.

 

 

DEMANA INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS I T'INFORMAREM

 

 

PERFIL DELS ASSISTENTS

 

Titulats universitaris i estudiants que estan cursant els darrers anys de Grau que volen ser assessors fiscals.

 

Professionals recentment incorporats a un despatx professional.

 

Professionals dedicats a les àrees fiscal i tributària.

 

Professionals que volen reorientar la seva activitat cap a l'assessorament fiscal.

 

 

QUÈ OPINEN ELS ALUMNES D'EDICIONS ANTERIORS?

 

“L’objectiu del Màster és crear veritables assessors fiscals, que vagin a cobrir les necessitats en aquest àmbit. El professorat és altament qualificat i imprimeix a les sessions molta pràctica, combinant la visió dels assessors i dels tècnics de l’Administració Tributària. En els seus 28 anys d’existència cal destacar que tothom que ha fet el Màster ha acabant treballant d’assessor fiscal"

 

Carmen Jover | Alumna Màster 1990-91
Coordinadora actual del Màster d’Especialització Tributària

 

 

El que més m'ha agradat és l'extens contingut que et proporciona el Màster, poder compartir experiències empresarials amb els companys i la proximitat amb els professors, els quals tots són grans professionals del sector. Recomanaria aquest màster a tots els professionals que treballen al sector de l'assessorament fiscal i que volen ampliar o actualitzar els seus coneixements"

 

Laura Puig | Alumna Màster 2022-23
Assessora fiscal i comptable a Comptabilitat del Ges

 

 

El professorat del Màster és d'una gran qualitat i el fet que la majoria dels alumnes estiguem en la mateixa situació, compaginant la nostra feina i el Màster, també ajuda molt. Haig d'admetre que és exigent, però del tot assumible. Cursar aquest Màster ha estat un gran encert, el recomano molt!"

 

Josep Serralvo | Alumne Màster 2022-23
Director d'Advanced Digital Tax & Accounting Baix Empordà

 

 

"El màster ha superat les meves expectatives. Compten amb grans professors qualificats i amb molta experiència. A través de la legislació i la seva experiència professional m'han ensenyat com interpretar i resoldre problemes del dia a dia de la meva professió. Ara tinc una base més consolidada amb una visió més específica i actualitzada de cadascun dels impostos"

 

Carolina Fernández | Alumna Màster 2020-21
Comptable-fiscal. Assesgrup S.L."El Màster m'ha servit per amarar coneixements importants i les bases de cada tribut, també he entès el funcionament i l'objectiu de cadascún dels impostos"

 

Itziar Angulo | Alumna Màster 2018-19
Sòcia Angulo & Asociados Auditores S.L.

 

 

 

"Recomano aquest Màster a qualsevol persona que estigui interessada en iniciar la seva carrera professional o ampliar els seus coneixements en aquest sector. El personal docent ofereix un punt de vista d'aplicació de la llei que pot impulsar la nostra carrera professional"

 

J. Miguel Escalante | Alumne Màster 2018-19
Gestor administratiu. Serveis Administratius Baix Camp S.L.

 

 

 

PROGRAMA

 

1. Llei General Tributària i procediments de gestió i recaptació de la Hisenda Pública.

2. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

3. Impost sobre Societats.

4. Impost sobre Successions i Donacions.

5. Impostos Municipals.

6. Impost sobre el Valor Afegit.

7. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni.

8. Inspecció fiscal i infraccions i sancions.

9. Fiscalitat Internacional.

10. Planificació fiscal.

11. Presentacions telemàtiques.

12. Cas pràctic.

 

 

CONTINGUTS DEL MÀSTER

 

  • Conceptes, estructures, elements bàsics i naturalesa dels diferents impostos.

 

  • Actualització de la normativa tributària, amb la incorporació de reformes i canvis legislatius.

 

  • Tractament i confecció de declaracions de les diferents figures impositives.

 

  • Realització d'exercicis pràctics seleccionats.

 

  • Revisió de les consultes tributàries i de les principals novetats tributàries.

 

  • Documentació de suport elaborada específicament en cada temàtica.


CERTIFICACIÓ

 

  • Per obtenir la titulació de Màster d'Especialització Tributària és necessari disposar d'un títol universitari, cumplir el mínim d'assistència (75% de les hores lectives) i aprovar les diferents proves.

 

  • Qualsevol altra persona sense titulació universitària pot assistir a les classes del Màster, sempre que tingui uns coneixements mínims acreditats. En aquest cas, si es compleix amb el mínim d'assistència (75% de les hores lectives) i s'aproven les diverses proves se li expedirà a la persona un diploma acreditatiu del Curs d'Especialització Tributària.

 

 

EQUIP DOCENT

 

Sra. Carmen Jover. Economista, assessora fiscal i professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Coordinadora del Màster.

Sr. Miguel Berbel Ruiz. Inspector d'Hisenda de l'Estat. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, i llicenciat en Dret.

Sra. Natàlia Caba. Directora General de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ignasi Ciutad. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Sr. Juan Antonio Fernández. Cap d'Unitat de Gestió i Recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Sr. Francisco Lavandera, advocat i soci del departament de Dret Fiscal de Garrigues, especialitzat en fiscalitat internacional.

Sr. Juan Ramón Medina Cepero, doctor en Dret i advocat. Soci fundador de Jurand Abogados y Consultores Tributarios.

Sr. Javier Ragué. Advocat. Soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Sr. Jaume Saura. Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cap de la Dependència Regional d'Informàtica Tributària de l'AEAT a Catalunya. Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat.

Sr. Gabriel Segura, economista i assessor fiscal. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Professor associat de la UB.

Sr. José María Tocornal. Cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

Sr. Alberto Vega. Inspector Tributari de l'Agència Tributària Catalana. Adscrit a l'Oficina Central d'Inspecció.

 

 

 

 

DATES: del 5 de novembre de 2024 al 5 de juny de 2025.

 

HORARI: 2 dies per setmana, de 17.00 a 21.00 hores (generalment, dimarts i dijous).

 

FORMAT: les classes són presencials però hi ha la possibilitat de seguir-les on-line a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats.

 

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 3.650 € *

 

PREU NO COL·LEGIATS: 4.750 € *

 

Descompte de 300 € si el pagament es realitza abans del 28 de juliol de 2024.

 

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

* Facilitats de pagament.

 

 

Consulta les condicions especials de finançament:

 

 

 

DEMANA INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS I T'INFORMAREM

 

 

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA