Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Com automatitzar la creació d'informes per a realitzar l'anàlisi comptable amb taules dinàmiques d'Excel

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y143/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

.

 

 

HOMOLOGACIÓ:

Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 6 hores

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 14 i 16 de febrer de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 165 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista i auditor de comptes. Soci-Director de Sisconges & Estrategia. Ha estat director financer i controller en diferents empreses. Actualment és consultor en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial. És autor de 16 llibres sobre la gestió empresarial, i del funcionament de les taules dinàmiques i PowerPivot.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Excel ens permet utilitzar una eina molt potent i pràctica: les taules dinàmiques que combinades amb les altres prestacions del full de càlcul fa que sigui una eina imprescindible a conèixer i dominar, per als economistes i professionals relacionats amb l'auditoria, la comptabilitat i les finances en general. Les taules dinàmiques proporcionen informació amb diferents formats i tenen una gran capacitat para donar resposta a diferents tipus d'anàlisis.

 

 

 

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són:
- Dominar l'ús de les taules dinàmiques i disposar d'una eina més eficaç per millorar els anàlisis de les dades empresarials.
- Mostrar als participants com gestionar i analitzar diferents tipus de dades comptables i financeres d'una empresa de forma ràpida i eficaç.
- Optimitzar l'elaboració dels informes mensuals, anuals i consolidats de la informació comptable.
- Augmentar la productivitat i reduir els temps empleat amb l'elaboració d'informes i millorar la seva presentació.
- Conèixer com combinar els diferents tipus d'informes amb indicadors i gràfics interactius segons la necessitat de cada moment.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics i tindran un manual de suport i ajuda. El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis pràctics en el seu propi ordinador. Els participants rebran documentació exclusiva i exemples d'Excel amb taules dinàmiques.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne disposi d'un ordinador portàtil amb la següent configuració Office Excel versió 2007, o superior de windows. -Es recomana a més l'ús de ratolí extern.

 

 

 

DIRIGIT A:

A tots els professionals de l'àmbit comptable, assessorament empresarial, auditors, administratiu-financer i totes les persones que fan servir dades comptables habitualment, els ajudarà a guanyar eficàcia i productivitat.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Funcionament i contingut de les taules dinàmiques
1.1 Com crear una taula dinàmica: diferents formes.
1.2 Principals apartats d'una taula dinàmica.
1.3 Funcionament dels menús relacionats amb les taules dinàmiques.

 

2. Cas pràctic global sobre el funcionament de les taules dinàmiques:

2.1. Conèixer les principals opcions per realitzar i analitzar informació econòmica a partir d'un diari comptable.
2.2. Model amb Excel per preparar l'anàlisis de la informació del diari comptable.

 

3. Confecció d'informes a través de l'anàlisis dels diferents tipus de comptes del diari:

3.1. Evolució de comptes de balanç i d'ingressos i despeses per diferents períodes temporals.
3.2. Evolució de l'immobilitzat per tipus d'altes i baixes.
3.3. Realització d'informes per fer una auditoria a traves de les dades comptables.

 

4. Sistemes de controls i anàlisis de comptes comptables fent servir les prestacions de les taules dinàmiques.

 

5. Confecció de balanços i comptes d'explotació

5.1. Preparació prèvia de les taules dinàmiques.
5.2. Procés d'automatització per confeccionar els informes.
5.3. Diferents formes de crear els informes, combinant les prestacions de l'Excel amb les taules dinàmiques.

 

6. Tècniques per realitzar una consolidació de dades comptables i confeccionar els ajustos de consolidació
6.1. Consolidació de balanços de sumes i saldos
6.2. Consolidació de diaris i ajustos comptables, per una o diverses empreses.

 

7. Realitzar diferents tipus d'informes fent servir l'agrupació de dades comptables

8. Anàlisis d'informes fent servir la segmentació de dades comptables


9. Anàlisis d'un registre d'inversions per diferents tipus d'agrupacions

 

10. Anàlisis de la comptabilitat analítica i confecció d'informes

10.1 Confecció d'informes per centres de cost i ingressos.
10.2 Combinació de comptes comptables i i centres de cost


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA