Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Tractament comptable de l'Impost sobre Societats (Mòdul 5 Curs de Comptabilitat Avançada)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y133/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

MÒDUL DEL CURS DE COMPTABILITAT AVANÇADA

 

 

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 2 i 7 de febrer de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 195 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs és treballar els temes més rellevants de la comptabilitat financera i de la comptabilitat societària. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2022. És a dir, basant-se enl PGC (aprovat per Reial Decret 1514/07 de 16-11-07) i les reformes introduïdes a través dels RD 602/2016 i RD 1/2021.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està adreçat a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, experts comptables, assessors fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc., que vulguin posar al dia els seus coneixements comptables.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà a exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa el curs plantejarà casos pràctics en totes les matèries i mòduls que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Conceptes bàsics en la comptabilització de l'impost sobre societats
- Concepte i tipus de diferències permanents.
- Concepte i tipus de diferència temporàries. Normes de valoració i registre i limitacions.
- Deduccions.

2. Determinació de la quota líquida i registre comptable de l'impost sobre societats.
- Comptabilització de l'impost corrent.
- Comptabilització de l'impost diferit.
- Informació a la memòria.
- Tractament de les bases imposables negatives.
- Casos pràctics.

 

3. La comptabilització de l'impost de societats en cas de tributació consolidada
- El concepte de grup fiscal.
- Incidència dels ajustaments de consolidació.
- Registre comptable de l'impost de societats per part de la societat dominant i les societats filial.
- Casos pràctics.

 

4. Altres aspectes:
- La periodificació de deduccions.
- Les provisions per impostos. Comptabilització.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA