Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Webinar: Optimització fiscal i de costos a través de les reestructuracions societàries. Casos pràctics d'èxit

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G132/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

 

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATA: 11 de juliol de 2024.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Jaime Giménez, economista. Màster en Fiscalitat i Tributació pel CEF. Ha treballat a Banc Sabadell i Caixa Catalunya i ha estat director financer de l'empresa Transit Projectes. Des de 1.994 és soci de la consultora BàsicGrup.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El creixement orgànic i el dia a dia de la pròpia activitat impedeixen, en moltes ocasions, la detecció de les causes que provoquen la ineficiència econòmica i financera empresarial, familiar i personal, així com el desconeixement en la implementació de solucions que ofereix la legalitat vigent, per a modificar l'estructura mercantil i econòmica, amb l'objectiu d'obtenir una optimització dels costos i de la gestió.

 

Gran part de les PIME's espanyoles reinverteixen els seus excedents dins de la pròpia companyia -mitjançant l'adquisició d'immobles o d'altres actius no relacionats amb l'activitat-, sense tenir en compte la ineficiència de la gestió i els costos econòmics i personals que poden suposar. Amb el curs es pretén fer una valoració dels problemes i de les solucions recurrents, tals com l'ordenació dels actius, la detecció dels riscos respecte del patrimoni i/o actius, els avantatges en el finançament entre empreses del grup, l'estratègia futura respecte de la destinació dels actius, o la fiscalitat amb una visió de conjunt (Impost sobre Patrimoni, Impost de Successions i Donacions, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats).

 

 

 

OBJECTIU:

El curs, a través de casos pràctics plasmats en fulles de càlcul Excel, té per objectiu oferir una visió pràctica de casos d'èxit, mitjançant la diagnosi, l'anàlisi crític de les ineficiències, el disseny de l'estructura òptima, i l'aplicació de les eines financeres, mercantils i fiscals necessàries per dur-ho a terme, finalitzant el curs amb la comparativa de l'abans i del després de la reestructuració.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Introducció

- La figura de l'empresa familiar en les reestructuracions. Requisits i avantatges.
- L'empresa hòlding com la figura rellevant per a dur a terme la reestructuració cap a una estructura eficient
- Possibilitats que ofereix la legislació vigent per a dur a terme la reestructuració. Solucions financeres i mercantils i procés d'execució.
- Visió en conjunt de les conseqüències fiscals de la reestructuració, mitjançant l'aplicació del Règim especial de fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors de l'Impost sobre Societats.

 

2.- Disseny d'una estructura òptima i execució de les eines de reestructuració

- Exemples pràctics i reals d'estructures ineficients, amb anàlisi de l'estat de situació dels actius i diagnosi dels riscos.
- Mesures per a la detecció dels costos financers i fiscals d'una estructura ineficient, amb especial incidència en l'Impost sobre Societats, l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost sobre el Patrimoni i l'Impost sobre Successions i Donacions.
- Anàlisi crítica de les causes que han provocat la ineficiència, anàlisi de l'evolució i de les conseqüències respecte de l'estratègia a llarg termini i del traspàs a les futures generacions.

- Posada en marxa de l'estructura holding.

- Comparativa de l'abans i del després. Fotografia final de la nova estructura, millorada econòmica i financerament. Avantatges aconseguits.

 

3.- Gestió comptable i mercantil ex-post
- Breu explicació dels assentaments comptables a realitzar per reflectir el canvi i les modificacions com a conseqüència de la reestructuració.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA