Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Webinar: Novetats en la lluita contra la morositat. L'Observatori Estatal de la Morositat Privada (Reial Decret 439/2024, de 30 d'abril)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G127/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ECONOMIA FINANCERA

Programa

.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 30 de setembre i 2 d'octubre de 2024.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 175 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 230 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Pere Brachfield, Advocat col·legiat en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB). Membre associat del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Soci director de Brachfield Credit & Risk Consultants, consultors especialistes en la gestió integral del risc de crèdit, credit & collection management i atorgament de trade credit.


 

 

PRESENTACIÓ:

El Reial decret 439/2024, de 30 d'abril, crea i regula l'Observatori Estatal de la Morositat Privada tal com dicta la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses.

L'Observatori de Morositat es constituirà abans del 2 de juliol de 2024 Entre les funcions de l'Observatori de la Morositat destaca l'elaboració d'un informe anual sobre la situació dels terminis de pagament i de la morositat en les operacions comercials entre empreses privades. A més, aquest nou òrgan elaborarà cada any un llistat amb les empreses que incompleixin els terminis de pagament als seus proveïdors. El Ministeri d'Indústria assegura que aquesta nova eina tindrà un impacte positiu en l'economia i especialment en les pimes.

 

 

 

OBJECTIUS:

Aquest curs ofereix una formació completa que permetrà:
- Comprendre els fins i funcions de l'Observatori Estatal de la Morositat Privada.

- Conèixer l'estructura, composició, organització i funcionament de l'Observatori.

- Familiaritzar-se amb les normes establertes en la Llei 3/2004 del 29 de desembre, de lluita contra la morositat, i entendre les conseqüències del seu incompliment, com la inclusió d'empreses infractores en el llistat de morosos.

- Identificar les empreses que poden ser incloses en el llistat d'infractors per incomplir els terminis de pagament establerts en la Llei 3/2004.

- Determinar quins tipus d'empreses estan exemptes d'aparèixer en el llistat d'infractors.

- Comprendre el procediment d'elaboració del llistat d'empreses infractores.

- Conèixer el procediment administratiu perquè les empreses afectades puguin presentar al·legacions i evitar la seva inclusió en el llistat.

- Aprendre sobre el recurs de reposició davant l'Observatori de la Morositat disponible per a les empreses incloses en el llistat.

- Conèixer el procediment d'impugnació davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu per a les empreses que no estiguin d'acord amb la resolució de l'Observatori.

- Identificar la informació sobre les empreses infractores que serà publicada en el llistat.

- Entendre la connexió entre el sistema de factura electrònica obligatòria en el sector privat i l'Observatori Estatal de la Morositat Privada.

 

 

 

PROGRAMA:

- La legislació europea contra la morositat i els ajornaments de pagament abusius.
- La legislació espanyola contra la morositat en les transaccions comercials.
- Els règims d'infraccions i sancions existents en l'ordenament jurídic espanyol per a combatre la morositat.
- Les Proposicions de Llei de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, amb la finalitat de regular un règim d'infraccions i sancions presentades per diferents grups parlamentaris.
- La Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses.
- Les mesures per a la lluita contra la morositat en les operacions comercials del capítol IV de la Llei "crea i creix".
- Esborrany del Reial decret pel qual es desenvolupa la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses en el referit a la factura electrònica entre empreses i professionals.
- Loi num. 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l'Économie per al control legal dels terminis de pagament i de la morositat a França
- Experiència a la UE d'Observatoris Estatals de la Morositat.
- Antecedents jurídics a Espanya de l'Observatori Estatal de la Morositat Privada.
- La regulació de l'Observatori Estatal de la Morositat Privada.
- La connexió entre el sistema de factura electrònica obligatòria en les operacions B2B i l'Observatori Estatal de la Morositat Privada.
- Els observatoris privats de la morositat existents a Espanya.
- Els registres oficials d'infractors dels terminis de pagament legals de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
- Els objectius de l'Observatori Estatal de la Morositat Privada.
- La creació a l'abril 2024 l'Observatori Estatal de Morositat Privada.
- La regulació i funcionament de l'Observatori Estatal de Morositat Privada.
- L'elaboració i publicació d'un llistat d'empreses infractores del termini de pagament màxim.
- Les empreses incomplidores dels terminis de pagament legals que podran ser incloses en el llistat d'infractors.
- El procediment d'elaboració del llistat d'empreses infractores.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA