Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Buscador

:

Estat:

:

:

   

Total Registros: 16

Webinar: Liquidació de l'Impost sobre societats del 2021 i model 200

FISCAL

Data inici des de:
06/07/2022 
fins a:
08/07/2022 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: Valoració d'empreses. Com valorar PIMES i empreses de nova economia

FINANCES

Data inici des de:
07/07/2022 
fins a:
12/07/2022 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: Comptes anuals de 2021 - Model abreujat i PIMES segons l'Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny (BOE 4 de Juliol de 2022)

COMPTABILITAT

Data inici des de:
12/07/2022 
fins a:
12/07/2022 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Webinar: Comptabilitat i auditoria de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública

COMPTABILITAT

Data inici des de:
12/09/2022 
fins a:
14/09/2022 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Webinar: Aplicació pràctica d'un pla de viabilitat amb full de càlcul

MERCANTIL

Data inici des de:
13/09/2022 
fins a:
13/09/2022 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Obert

La nova gestió de qualitat en l'àmbit de l'auditoria

AUDITORIA

Data inici des de:
16/09/2022 
fins a:
16/09/2022 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Webinar: La nova gestió de qualitat en l'àmbit de l'auditoria

AUDITORIA

Data inici des de:
16/09/2022 
fins a:
16/09/2022 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Error o frau? Aplicació pràctica de la NIA-ES 240

AUDITORIA

Data inici des de:
19/09/2022 
fins a:
19/09/2022 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Pàgina 1 de2a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA