Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies Comptabilitat


Pàgina 1 de9a

Total Informaciones: 89

25/02/2021
Consulta de l’ICAC: Comptabilització de les condonacions i reduccions dels lloguer per la Covid-19

Consulta sobre el tractament comptable de les reduccions de rendes acordades en un contracte d'arrendament operatiu de local de negoci per causa de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern per a fer front a l'efecte de la crisi sanitària del COVID-19.

01/02/2021
RD 1/2021, de 12 de gener

pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre.

01/02/2021
RD 2/2021, de 12 de gener

pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes.

Pàgina 1 de9a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA