Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies fiscal


Pàgina 1 de29a

Total Informaciones: 287

31/03/2023
Ordre HFP/310/2023, de 28 de març

Per la qual s'aproven els models de declaració de l'IRPF i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2022, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'IRPF, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans electrònics.

Pàgina 1 de29a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA