Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • El Col·legi d’Economistes de Catalunya valora positivament el projecte de Llei de Reforma Concursal després de les esmenes introduïdes en el seu tràmit al Congrés

Notícies

12 jul 2022

El Col·legi d’Economistes de Catalunya valora positivament el projecte de Llei de Reforma Concursal després de les esmenes introduïdes en el seu tràmit al Congrés

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

El Col·legi d'Economistes de Catalunya, per mitjà de la seva Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials, considera que el text del Projecte de Llei de Reforma del Text Refós de la Llei Concursal ha millorat significativament després de les esmenes proposades pel Registro de Economistas Forenses (REFOR) a través del Consejo General de Economistas, la redacció de les quals ha comptat amb la col·laboració del Col·legi d'Economistes de Catalunya. També es vol posar en relleu el paper del president del Consejo General de Economistas i exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Valentí Pich, en la negociació de les esmenes amb diversos grups parlamentaris.


La reforma, actualment en tràmit al senat i que s'hauria d'aprovar definitivament el 26 de juliol perquè entri en vigor a l'agost, no només transposa al procediment espanyol la Directiva europea 2019/1023, sinó que aspira a dotar-lo de mesures que el facin més eficient.


Per tal d'escurçar la durada del concurs, s'estableixen diverses normes, entre les quals l'obertura de la fase de liquidació un cop presentat l'informe de l'administració concursal si no s'hagués presentat una proposta de conveni. S'elimina l'emissió d'un pla de liquidació per part de l'administració concursal, establint-se algunes normes supletòries a les quals pugui dictar el jutge. Des del CEC es valora positivament aquest fet "atès que la normativa anterior suposava una excepció en la legislació comparada i allargava innecessàriament el procediment".


D'altra banda, en la fase de conveni s'introdueix com a motiu d'oposició a la seva aprovació que el creditor pogués obtenir en la liquidació una quota de satisfacció del crèdit superior al que obtindria amb el compliment del conveni (regla del "best interest of creditors"), regla que es considera que té "total lògica" i que "si s'hagués aplicat en el passat hauria millorat sens dubte el grau de recuperació del crèdit".


En el concurs amb una proposta inicial de compra d'una o diverses unitats productives, l'adquirent haurà de comprometre' s a continuar l'activitat per un mínim de tres anys. Des del CEC es considera que "si bé això pot fer menys atractiu aquest escenari, s'evitarà la continuïtat de l'activitat de negocis inviables, que sovint perjudicaven creditors i els mateixos treballadors".

 

D'altra banda, es regula la figura de l'expert en reestructuració, que podrà ser nomenat pel jutge per recaptar ofertes d'adquisició d'una o diverses unitats productives. També serà nomenat l'expert en reestructuració a petició dels creditors o del propi deutor, en cas de tramitar-se un pla de reestructuració, la qual cosa substitueix la figura actual dels acords de re finançament.L'expert intervindrà en les negociacions i en l'elaboració del pla de reestructuració i elaborarà i presentarà al jutge els informes exigits per la llei. Des del CEC es considera que "aquesta figura queda molt poc definida en la reforma". També es posa en valor que la reforma reforça la intervenció dels creditors en diverses situacions.


En relació amb la regulació dels administradors concursals, s'estableix que un futur reglament fixarà la titulació requerida, si bé hauran de superar un examen d'aptitud. Excepcionalment es podrà excloure d'aquesta obligació els advocats, economistes, titulats mercantils i auditors que acreditin l'experiència prèvia que es determini reglamentàriament.


També s'institueix un règim especial per a microempreses que substitueix l'actual procediment abreujat. L'informe de la Ponència de la Comissió de Justícia proposa la reducció de les magnituds que figuraven en el Projecte de Llei per a l'aplicació del règim, la qual cosa des del CEC es valora com a "raonable" tenint en compte que amb la redacció anterior s'aplicaria a una gran majoria d'empreses aquest règim molt simplificat, que no precisa d'intervenció de l'administració concursal.


Pel que fa a l'exoneració del passiu insatisfet, s'elimina l'exigència actual de negociar un acord extrajudicial de pagaments, tràmit que sovint ha resultat ineficaç, allarga el procediment i poques vegades assoleix un acord. La nova redacció sobre l'extensió de l'exoneració estableix una limitació fins a l'import màxim de 10.000€ per deutor respecte els crèdits de l'AEAT, i per als crèdits de la TGSS: en cada cas per als primers 5.000€ l'exoneració serà integra i a partir d'aquesta xifra l'exoneració assolirà el cinquanta per cent del deute fins al màxim indicat. En aquest sentit, el CEC creu que hi ha més marge per apujar els límits mínims perquè d'altra manera podria suposar un fre a la segona oportunitat.


El projecte de llei conté diverses disposicions addicionals i finals de les quals el CEC destaca les que fan referència a diverses mesures que s'han d'aprovar properament pel Govern l'aprovació d'un model de sol·licitud de declaració de concurs i de formularis normalitzats referents al règim especial de microempresa, la implementació d'una plataforma electrònica de liquidació de bens procedents de procediments especials de liquidació, d'una web per a l'autodiagnosi de salut empresarial i d'un portal de liquidacions al Registre públic concursal. També, diverses disposicions reglamentàries, com el Reglament sobre estadística concursal o el Reglament de l'administració concursal.


El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya Carles Puig de Travy posa l'accent en "la importància dels reglaments que hauran de concretar les grans idees del projecte de llei, els quals seran clau per garantir-ne l'efectivitat".

 

[+] veure nota de premsa

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA