Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Aula d'Economia

Què és l'Aula d'Economia?

L'Aula d'Economia va néixer l'any 1986 com un Servei Col-legial amb la finalitat de facilitar, principalment als economistes, la possibilitat d'especialitzar-se o aprofundir en els coneixements necessaris per a l'exercici de la professió, per tal d'adequar-se a les necessitats de l'empresa i institucions. D'ençà que es va crear ha anat evolucionant progressivament, tant pel que fa a la varietat i a l'amplitud de l'oferta de cursos (més de 100 per any acadèmic) com a l'àmbit d'actuació, ja que ara l'Aula d'Economia s'ha fet extensiva a les seus col-legials (Tarragona, Lleida i Girona). Actualment, l'Aula d'Economia està organitzada al voltant de tres tipus d'activitats formatives:

 1. Cursos d'especialització pràctica en diferents àrees de l'activitat econòmica i de la gestió de les empreses. Aquests cursos són complementaris als estudis universitaris i estan adreçats fonamentalment als llicenciats de nou amb l'objectiu de facilitar la seva incorporació al mercat laboral. La temàtica d'aquests cursos és la següent:

  • Màster d'Especialització Tributària
  • Programa General de Comptabilitat Professional
  • Programa de Postgrau d'Auditoria de Comptes. Homologat per l'ICAC per a l'accés al Registro Oficial de Auditores de Cuentas-ROAC
  • Programa d'Especialització en Control de Gestió
  • Postgrau en viabilitat d'empreses i administració concursal.
 2. Formació continuada dels professionals de les empreses i dels assessors externs. Aquests cursos permeten que els professionals s'actualitzin en les noves normatives i tècniques de gestió, i estan organitzats per àrees:

  • Àrea de Fiscal.
  • Àrea de Comptabilitat i Auditoria.
  • Àrea d'Economia Financera.
  • Àrea de Gestió d'Empreses.
  • Àrea de Control de Gestió.
  • Àrea de Sector Públic.
  • Àrea Jurídica.
  • Altres cursos i seminaris.
 3. Cursos i seminaris específics i "a mida" sobre la base de les necessitats d'una empresa -in company training-

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA