Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Auditors de Comptes | REA Catalunya

Contingut

La Comissió té com a finalitat identificar i donar resposta a les necessitats de formació en auditoria i de serveis professionals relacionats, informar de les novetats que afecten la professió, així com donar suport tècnic als col·legiats, amb la finalitat que el Col·legi sigui el referent a Catalunya per als auditors i les societats d'auditoria, amb independència de la seva grandària. Les activitats de la Comissió van dirigides als auditors de comptes exercents i no exercents, així com als empleats de firmes d'auditoria.

Estructura organitzativa de la Comissió

President: Sr. Emilio Álvarez Pérez-Bedia
Vicepresident: Sr. Francesc Garreta Dalmau
Vocals: Cristina Gil Paris, Albert Prado Villareal, Jordi Llevat Palau, Agustí Saubi Roca, Antoni Puig Rimbau, Josep M. López Serra, Josep Puigvert Ibars, Robert Pons Caballero

Responsable del Col·legi: Joan Ramon Salvador

Patrocinadors de la Comissió:
          

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA