Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Institució

Institució

Un Col·legi professional

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus objectius, que es regeix pel Reglament Orgànic Transitori i per la Llei de Col·legis Professionals aprovada pel Parlament de Catalunya.

Actualment el Col·legi, que compta amb més de 8.000 col·legiats dedicats professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA