Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Grup d'Economistes Sèniors

Contingut

Més Informació

  • documentpdf Normes de funcionament

És un Grup de Treball transversal constituït en el sí del Col·legi d'Economistes de Catalunya.Té per finalitat aglutinar tots els col·legiats sèniors del Col·legi d'Economistes, fomentant relacions amb companys del mateix Col·legi i altres col·lectius en assumptes d'interès comú, participant en conferències i debats de caràcter econòmic, jurídic, polític, salut i culturals.

També activitats lúdiques: sortides culturals guiades, viatges, cinema, corals, dòmino, etc.

Són membres d'aquest Grup de Treball tots els col·legiats majors de 65 anys en actiu o jubilats i pre-jubilats abans d'aquesta edat. Per participar com a membre actiu, només s'ha de sol·licitar la seva incorporació.

Els membres actius podran participar en les reunions informatives que mensualment convoca el president.

Estructura organitzativa del Grup

President: Santiago Iglesias Julià

Informació relacionada

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA