Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia del Coneixement i Innovació

Contingut

La finalitat de la Comissió és enfortir el rol dels economistes en l'àmbit de coneixement i la innovació, que considera fonamentals per garantir la salut econòmica empresarial i del país. Parteix de la premissa que dita salut és una funció de dues variables principals: el nivell de coneixement i la capacitat de convertir-lo en activitat econòmica al servei de la comunicat; i constata que Catalunya, que avui ha assolit un bon nivell de generació de coneixement, que en cap cas ha de deixar de perseguir, no té un similar retorn en termes de conversió del coneixement en activitat econòmica; és a dir, en innovació.
Es planteja doncs, coadjuvar a augmentar la capacitat innovadora del nostre país i conscienciar la gestió integral del coneixement (tangible/intangible).

 

Estructura organitzativa de la Comissió

President: Julià Manzanas Mondéjar

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA