Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió Gestora

Contingut

 

Degà
Joan B. Casas Onteniente

Vicedegà
Alfred Albiol Paps

President territorial de Barcelona
Joan Ràfols Esteve

President territorial de Girona
Esteve Gibert Utset

President territorial de Lleida
Joan Turmo Montanuy

President territorial de Tarragona
Pere Segarra Roca

Secretària
Montserrat Casanovas Ramon

Tresorer
Eduard Soler Villadelprat

Interventor
Anton Gasol Magriñà

Altres òrgans que s'integren en l'organització del Col·legi: el Comitè de Normativa i Ètica Professional i les Comissions de Treball. Les Comissions de Treball tenen per finalitat l'estudi de la problemàtica professional en cadascuna de les diferents vessants i especialitzacions, i agrupen els professionals de cadascuna de les diverses activitats professionals. Darrera de totes les activitats i serveis que s'ofereixen, tant des de la seu de Barcelona com les seus de Girona, Lleida i Tarragona, hi ha un equip tècnic administratiu que està al servei de tots els col·legiats.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA