Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Assemblea de Col·legiats

Contingut

L'Assemblea de col·legiats és l'òrgan sobirà i pot tenir caràcter ordinari i extraordinari. Es reuneix ordinàriament dos cops l'any, el primer, dins del primer trimestre per al rendiment de comptes i l'avaluació de la gestió de la Junta de Govern en l'exercici precedent, i el segon cop, abans de tancar l'exercici, per a l'aprovació dels pressupostos de l'exercici següent.

L'Assemblea General se celebrarà a la seu coporativa del CEC, sens perjudici que es faciliti la participació de les persones col·legiades ubicades a les seus de girona, Lleida o Tarragona mitjançant videoconferència des de les seus respectives, o bé es fomenti la participació d'aquestes mitjançant altres mitjans telemàtics n'hagi fet el que es garanteixi la identitat de la persona i el sentit del seu vot i la Junta de govern prèviament n'hagi fet el desenvolupament reglamentari corresponent.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA