Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Acreditació Expert Comptable

Contingut


L'Expert Comptable és el professional que organitza, supervisa, rectifica i consolida la comptabilitat d'empreses i institucions. També és el professional que analitza la situació i el funcionament d'empreses i entitats mitjançant la tècnica comptable, tenint en consideració els aspectes econòmics, jurídics o financers de les empreses. Es una figura reconeguda a diversos països europeus com Portugal, França i Alemanya; i també en diversos països anglosaxons i d'Amèrica Llatina.
L'activitat professional de l'Expert comptable no es troba regulada explícitament a Espanya, la qual cosa provoca certa inseguretat al mercat a l'hora de contractar els serveis d'aquets experts. Tampoc existeixen normes o criteris d'actuació expressament requerits per al desenvolupament dels mateixos ni, per tant, per a la seva supervisió.

El Col·legi d'Economistes de Catalunya i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya consideren que els usuaris de la informació financera i del món dels negocis, sobretot de les Pimes, demanden una figura professional que doni garantia de qualitat a informes d'experts que no requereixen de la intervenció d'auditors de comptes.

Per donar una resposta positiva a les demandes creixents de la societat econòmica del nostre país i d'acord amb l'anterior, el Consejo General de Economistas i el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España han engegat la creació i desenvolupament de la figura de l'Expert Comptable acreditat, establint un sistema d'acreditació per tal que els Col·legis d'Economistes i de Censors Jurats de Comptes puguin acreditar als seus col·legiats i demès professionals que, complint amb els requisits de coneixements i practica professional establerts, vulguin actuar com a Expert Comptable acreditat.

En la mateixa línia, el Col·legi d'Economistes de Catalunya i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, han creat el Registre d'Experts Comptables de Catalunya, a través del qual s'acreditaran als professionals membres d'ambdós col·legis, i des d'on es difondrà i promocionarà la figura de l'Expert Comptable acreditat.

 

ÀREES DE TREBALL DE L'EXPERT COMPTABLE (punt 6)

La relació de treballs identificats en aquest àmbit d'actuació de l'Expert Comptable és el resultat de l'anàlisi actual realitzada sobre una figura nova a Espanya, però en el futur podrà ser objecte de modificació en funció de l'evolució de l'activitat professional.

Des del Registre d'Experts Comptables es té la intenció d'identificar i facilitar, en la mesura del possible, eines i metodologies en relació amb els principals treballs a desenvolupar per l'Expert Comptable, així com promoure la formació necessària a les àrees en les quals s'emmarquen les seves funcions.

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA