Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Premis Jornada

Contingut

Més Informació

  • documentpdf BASES I SOL·LICITUD PREMI MILLOR TFG 2019
  • documentpdf BASES PREMIS JOAN SARDÀ DEXEUS REC 2019
  • documentpdf BASES PREMIS RECONEIXEMENT 2019

Anualment el Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb la col·laboració de les Facultats d’Economia i Empresa de les Universitats de Catalunya, convoca el Premi Jornada dels Economistes per reconèixer el millor Treball de Final de Grau (TFG) presentat i defensat entre els dotze mesos anteriors a la data de celebració de la Jornada dels Economistes a Barcelona de l’any en curs.

Poden optar al premi:

• Aquells TFG presentats i defensats en el curs acadèmic per estudiants que estiguin cursant o hagin cursat estudis de grau impartits per una Universitat Catalana i que permetin l’accés al Col·legi d’Economistes de Catalunya com a col·legiat/da.

El guardonat com a millor Treball de Final de Grau se li atorgarà:

Beca consistent en una dotació econòmica, per import màxim de 3.000 euros, que serà satisfeta pel cost de la matrícula d’un màster universitari.

Als 12 Treballs en menció específica, el Col·legi els farà un reconeixement públic, els atorgarà un diploma acreditatiu i una beca consistent en 20 hores de formació per assistir a cursos o seminaris del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Les sol·licituds per a presentar un TFG es poden realitzar des de l’aprovació de les bases del Premi de l’any per part de la Junta de Govern fins a 30 dies abans de la celebració de la Jornada dels Economistes de l’any.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA