Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia i Sostenibilitat

Contingut

Compartir el coneixement d'economia i sostenibilitat. La Comissió és una comissió transversal amb moltes d'altres i es mou per nous escenaris canviants amb rapidesa. Es tracta d'una comissió amb més ressò extern tant en representació del Col-legi, com en funció dels seus membres a títol personal. En l'àmbit intern està formada per una comissió executiva i la general. En el seu funcionament intern, fa reunions mensuals, actes, jornades, treballs, llibres i participa en molts esdeveniments d'innovació, competitivitat, RSC i economia verda.

Es va començar per donar a conèixer a l'economista i a la societat en general la importància de l'economia en el medi ambiental. Al avançar en els anys, s'ha vist la necessitat d'englobar l'actuació econòmica dins del nou horitzó de sostenibilitat. S'han fet molts avenços definint l'importància que té la triple compte al incloure l'impacte social i ambiental en la gestió de qualsevol organització, tant publica com privada. Aquest horitzó sostenible inclou la gestió integrada dels tres pilars social, ambiental i econòmic de sostenibilitat, diferenciant aquest últim del resultat financer, doncs compta amb el valor afegit.

Estructura organitzativa de la Comissió

Presidenta: Ana Garcia Molina

 

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA