Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Iniciació a les taules dinàmiques d'Excel utilitzant diferents tipus d'exemples i casos pràctics per a economistes, experts comptables i auditors

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G230/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 6 hores

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATA: 13 i 15 de gener de 2021.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 hores

 

 

 

COL.LEGIATS: 120 €

NO COL.LEGIATS: 150 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista i auditor de comptes. Soci-Director de Sisconges & Estrategia. Ha estat director financer i controller en diferents empreses. Actualment és consultor en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial. És autor de 18 llibres sobre la gestió empresarial, i del funcionament de les taules dinàmiques i PowerPivot.

 

 

 

OBJECTIUS:
- Aprendre i conèixer el funcionament d'una taula dinàmica per gestionar i analitzar diferents tipus de dades.
- Confeccionar diversos tipus d'informes i gràfics.
- Automatitzar tasques administratives habituals.
- Desenvolupar diferents tipus de formes de compartir informació.
- Consolidar els coneixements de la sessió, a través dels casos pràctics.
- Construir un model de dades per relacionar diferents taules i confeccionar una taula dinàmica.

 

 

METODOLOGIA:

S'impartirà el seminari utilitzant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics. Els participants rebran un dossier exclusiu amb documentació suport.

El seminari utilitza una metodologia totalment pràctica, i els alumnes aprendran com fer els diferents tipus d'informes a traves de las explicacions del professor i el material de suport.

 

 

 

DESTINATARIS:

Diferents tipus d'usuaris d'Excel que treballen habitualment amb taules de dades i necessiten confeccionar diferents tipus d'anàlisis i informes amb agilitat i rapidesa o tenen que automatitzar processos de càlculs.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Introducció a les taules dinàmiques
- Què és una taula dinàmica.
- Per què utilitzar taules dinàmiques.
- Quan utilitzar taules dinàmiques.
- Estructura d'una taula dinàmica.


2.- Contingut i funcionament de les taules dinàmiques
- Com crear una taula dinàmica: afegir i treure camps.
- Tasques inicials de preparació i disseny de la taula dinàmica per començar a treballar.
- Moure camps i aplicar filtres de camp a una taula dinàmica.
- Actualització de dades.
- Ajornant l'actualització del disseny.
- Afegir i treure subtotals i totals generals.


3.- Formes d'enviar i compartir informes d'una taula dinàmica
- Seguretat i protecció d'una taula dinàmica.
- Actualitzar, modificar i compartir informació d'una taula dinàmica.
- Enviar informes a tercers amb format de taula dinàmica.


4. Com fer taules dinàmiques amb un model de dades
-Crear taules dinàmiques amb un sol origen de dades.
-Obtenir dades de diferents taules externes o internes y crear el model de dades per confeccionar taules dinàmiques.


5.- Modificar propietats dels diferents camps d'una taula dinàmica
- Modificar noms de camps.
- Aplicar propietats a camps numèrics o no numèrics.
- Generar diferències i percentatges entre valors temporals.


6.- Confecció i disseny de gràfics
- Creació de gràfics
- Aplicar filtre al gràfic dinàmic
- Modificar els gràfics


7.- Agrupar i des agrupar, ordenar i filtrar dades d'una taula dinàmica
- Agrupar i des agrupar diferents tipus de camps numèrics i temporals.
- Diferents formes d'ordenar les dades.
- Diferents maneres de filtrar les dades: filtres etiqueta o valor.
- Com modificar i eliminar filtres.


8.- Aplicacions especials de les taules dinàmiques
- Inserció de la segmentació de dades i com aplicar-la als informes
- Càlcul de fórmules: elements i camps calculats.


9.- Casos pràctics d'aplicació de les taules dinàmiques amb exemples i gestió de bases de dades.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA