Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

La tributació pel mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i els règims especials d'IVA per a l'exercici fiscal 2020

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G277/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATA: 14 de gener de 2020.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 160 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Manuel Altamira Campomanes, llicenciat en Dret i Cap de servei de l'AEAT de Sabadell.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Novetats i interpretació de les modificacions introduïdes per L'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, (BOE de 30 de novembre de 2019), per la qual es desenvolupen per a l'any 2020 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA.
2.- Límits aplicables per a l'any 2020 i la seva correcta aplicació:
a) Exclusió per rendiments íntegres d'activitats empresarials, excloses les activitats agrícoles, ramaderes, forestals.
b) Exclusió per rendiments íntegres d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
c) Exclusió per volum de compres.
d) Exclusió per magnituds específiques.
e) Magnituds a integrar en les exclusions, inici o cessament d'activitat, activitats de temporada i càlcul de l'import de l'exclusió.
3.- Activitats independents i activitats accessòries: notes de les activitats independents; imports o activitats que són incompatibles amb el concepte d'activitat accessòria i la seva exclusió del sistema especial de tributació.
4.- Incompatibilitats, coordinació amb altres sistemes especials de tributació, renúncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA