Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Màster Oficial en Comptabilitat Superior i Auditoria (conjuntament amb la UAB) 2019-2020

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 M002/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

 

 

 

 

 

DATES: de l'1 d'octubre de 2019 al 20 de juliol de 2020.

 

 

 

HORARI:

PRIMER CURS
Hores presencials: 420 (12 hores setmanals).
Les classes es fan al Seminari B de la Facultat d'Economia i Empresa, al Campus de Sabadell.
Quan sigui necessari, també s'utilitzarà una aula d'informàtica.

Dilluns a dijous: de 18 a 21h.
Divendres: activitats curriculars i proves.

SEGON CURS
Pràctiques: de 9 a 18h.

 

 

 

PREUS:

Per 90 crèdits ECTS

Preu de col·legiats: 8.100 €

Preu de no col·legiats: 9.000 €

Nota:

100 €/crèdit. Als estudiants de la UAB i/o als que acreditin ser membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) se'ls aplicarà un descompte de 10 € per crèdit com a bonificació.

 

 

 

 

COORDINACIÓ:

Sr. Francesc Gómez, economista, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, UAB. Departament d'Empresa-Àrea d'Economia Financera i Comptabilitat.

Sr. Martí García, economista. Secretari Acadèmic del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria respon a la creixent demanda de professionals amb una formació específica en l'àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l'auditoria de comptes.

 

El programa proporciona els coneixements comptables i d'auditoria indispensables per a l'exercici de la professió en l'àmbit de la comptabilitat i l'auditoria. Té com a objectiu la formació d'especialistes en el camp de la comptabilitat i l'auditoria capaços d'afrontar de manera eficaç el treball i realització d'auditories de qualsevol tipus o dimensió, possibilitant el compliment dels requeriments establerts per fer l'examen d'ingrés en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) segons els criteris establerts pel ICAC.

 

El Màster, que conté unes pràctiques curriculars de 4 o 5 mesos, es realitza conjuntament amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, organització on estan vinculades les firmes d'auditoria on la majoria dels estudiants duran a terme aquestes pràctiques.

 

 

 

 

PERFIL D'INGRÉS:

 

  • Llicenciats/Graduats en ADE.
  • Llicenciats/Graduats en Economia.
  • Diplomats en Ciències Empresarials.
  • Graduats en Comptabilitat i Finances.
  • Graduats en Empresa i Tecnologia.
  • I altres titulacions equivalents.

 

 

 

PLA D'ESTUDIS:

Per adequar el Màster a la regulació de l'ICAC, aquest s'estructura de la següent manera:

PRIMER CURS

- Vuit mòduls obligatoris (M1 a M8).

 

SEGON CURS

- S'ofereixen pràctiques externes (24 crèdits) dividits en dos mòduls de 12 ECTS, un obligatori (M9) (pot ser convalidable per experiència professional) i un altre optatiu (M10).
- L'oferta de mòduls optatius es complementa amb 12 crèdits sobre seminaris (M11) i 12 crèdits sobre Responsabilitat Social Corporativa i Informes de Sostenibilitat (M12).
- Finalment, el màster finalitza amb el mòdul de Treball de fi de Màster (M13) de 6 crèdits.

 

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 60
Optatius 12
Treball de fi de Màster 6
Pràctiques externes 12
TOTAL 90


PRIMER CURS
M.1 Comptabilitat financera i de societats superior 9 crèdits (OB).

M.2 Fiscalitat i comptabilitat 6 crèdits (OB).

M.3 Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF) i consolidació 9 crèdits (OB).

M.4 Anàlisi Comptable Superior 6 crèdits (OB).

M.5 Altres Normatives Comptables 6 crèdits (OB).

M.6 Comptabilitat Directiva i de Gestió 6 crèdits (OB).

M.7 Auditoria I. Normes Internacionals d'Auditoria 6 crèdits (OB).

M.8 Auditoria II 6 crèdits (OB).

 

SEGON CURS
M.9 Pràctiques Externes I 12 Crèdits (OB).
M.10 Pràctiques Externes II 12 (OT).
M.11 Seminaris d'Actualització 12 crèdits (OT).
M.12 Responsabilitat social corporativa i informes de sostenibilitat 12 crèdits (OT).

M.13 Treball de final de Màster 6 crèdits (OB).

* Optatius, s'han de cursar 12 crèdits.

 

OB: Obligatoris.
OT: Optatius.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA