Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

IS 2018: les dues reduccions més eficients en la base imposable: reserva de capitalització i compensació de BINS en el règim fiscal individual: problemàtica fiscal i comptable

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y057/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

Curs computable en 5 hores en altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

 

 

DATA: 16 de juliol de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 140 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 175 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Garrido, economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (1981 a 2015). Soci del Gabinete Garrido Asesores. Professor col-laborador del REA.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La vigent Llei de l'Impost sobre Societats (Llei 27/2014), va introduir mesures de diferent calat en la liquidació de l'Impost. Una d'elles es refereix a la reserva de capitalització. Que permet a l'empresa reduir la factura tributària del període impositiu, en aquest cas corresponent a 2018, en la mesura en què al final període hagi augmentat els seus fons propis respecte als fons propis inicials d'acord amb el preceptuat en l'art. 25 LIS. Condicionant, no obstant això, l'aplicació de l'incentiu, a una important disciplina financera i comptable.

 


Una altra de les mesures, es refereix a la compensació de bases imposables negatives. Que a diferència de l'incentiu anterior, es configura com un mecanisme de tècnica tributària que deixa a l'empara del contribuent l'opció ajustar cap endavant la seva fiscalitat acumulada. Això és, permetent reduir "a posteriori" la factura tributària que correspongui.

 


En la pràctica, el tema que envolta a les BINS des del seu origen fins a la seva compensació posterior, ha derivat sempre (i així seguirà) en un element d'alta inseguretat jurídica. I, això, tant per a les empreses com per als professionals.

 


No obstant això, la recent Llei de l'Impost (Llei 27/2014), suposa un salt qualitatiu respecte a l'anterior normativa. Ja que el regulador, en línia amb els reiterats pronunciaments de l'Alt Tribunal, estableix les implicacions que deriven per al contribuent de les seves actuacions en el marc de les relacions entre el moment de la comprovació i recerca i l'institut de la prescripció. Tenint-se, en compte les noves implicacions administratives que resulten per al contribuent l'opció sense límit del temps per a aplicar-se la compensació.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer l'aplicació pràctica del règim fiscal relatiu a la reserva de capitalització.
- Analitzar de forma dinàmica els efectes de l'incentiu aplicat i no aplicat.
- Conèixer les implicacions comptables arran de la Resolució de l'ICAC de 9 de febrer de 2016.
- Conèixer el nou règim fiscal de la compensació de BI negatives. Tenint en compte les modificacions del RD-Llei 3/2016.
- Analitzar els nous limitis quantitatius i les magnituds sobre les que es determinen.
- Analitzar el full de ruta que optimitza la compensació de BINS en casos de deduccions i de rendes bonificades.
- Analitzar les conseqüències derivades de la interrelació del període de comprovació i del període de recerca, amb els períodes tant prescrits com no prescrits; i
- Conèixer les implicacions que resulten de considerar el dret a compensar BIN com una opció d'acord amb la DGT i segons la recent Resolució del TEAC.


 

 

PROGRAMA:

1. PROBLEMÀTICA FISCAL I COMPTABLE DE LA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ
1.1. Règim general establert en l'article 25 de la LIS.
1.2. Determinació pràctica de l'increment fiscal dels fons propis.
1.3. Determinació pràctica de l'incentiu, de la reducció i efectes comptables.
1.4. El compte "reserva de capitalització" en el còmput dels fons propis.
1.5. Anàlisi dinàmica de la reducció en cas d'insuficiència de quota.
1.6. Valoració del compliment o incompliment de requisits
1.7. Efectes fiscals i comptables de l'incompliment de requisits

 

2. PROBLEMÀTICA FISCAL I COMPTABLE DE LES BINS I DE LA SEVA COMPENSACIÓ
2.1. Delimitació de la BI establerta en l'article 10.1. LIS
2.2. Naturalesa comptable del crèdit per la perduda fiscal a compensar.
2.3. Valoració i comptabilització del crèdit per perdudes fiscals.
2.4. Règim fiscal de la compensació de BINS: limitacions.
2.5. Evolució del límit quantitatiu per a compensar BINS des de 2011.
2.6. Magnitud sobre la qual es determina la compensació.
2.7. Quadre resum d'imports màxims a compensar 2016-2017 (i ss).
2.8. Termini de la compensació: la seva consideració davant l'existència de bonificacions o deduccions a la vora de la prescripció.
2.9. La compensació de BINS en entitats de nova creació.
2.10. La compensació de BINS en rendes corresponents a quitacions i esperes.
2.11. Adquisició de societats inactives o quasi inactives.
2.12. La compensació de quotes íntegres negatives en les cooperatives
2.13. Requisits d'acreditació de la BIN.
2.14. La consideració de la compensació de BIN com una opció.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA