Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Màster d'Especialització Tributària 2019-2020

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 M001/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

EL MÀSTER QUE T'APORTA MÉS

 

Prestigi i homologació

És un dels màsters més reconeguts en el sector de l'assessorament i consultoria fiscals. Garantit pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i per un equip docent altament qualificat. Està homologat pel Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).


Experiència i reconeixement

Els 29 anys d'experiència el situen com un Màster de referència i indispensable per als despatxos professionals. Bàsic per desenvolupar-se en l'àmbit fiscal i tributari.


Formació sòlida i pràctica

Ofereix una sòlida formació teòrica i, sobretot, pràctica, per tal de conèixer en profunditat la totalitat del sistema fiscal espanyol i les eines necessàries per desenvlupar l'assessorament i consultoria. Formació fonamentada en la resolució de casos pràctics.


Pràctiques professionals

Contempla pràctiques en algun dels 2.000 despatxos professionals vinculats al Col·legi. Per a aquests és una via fonamental per a la formació interna del seu equip i per incorporar nous professionals.


Inserció laboral

Més del 90% dels alumnes que han cursat el Màster estan treballant com assessors fiscals. Al llarg de les diverses edicions s'han format més de 500 professionals.

 

 

PERFIL DELS ASSISTENTS

 

Titulats universitaris i estudiants que estan cursant els darrers anys de Grau que volen ser assessors fiscals.

 

Professionals recentment incorporats a un despatx professional.

 

Professionals dedicats a les àrees fiscal i tributària.

 

Professionals que volen reorientar la seva activitat cap a l'assessorament fiscal.

 

 

 

QUÈ OPINEN ELS ALUMNES DE L'EDICIÓ ANTERIOR?

 

“L’objectiu del Màster és crear veritables assessors fiscals, que vagin a cobrir les necessitats en aquest àmbit. El professorat és altament qualificat i imprimeix a les sessions molta pràctica, combinant la visió dels assessors i dels tècnics de l’Administració Tributària. En els seus 28 anys d’existència cal destacar que tothom que ha fet el Màster ha acabant treballant d’assessor fiscal"

 

Carmen Jover
Coordinadora actual del Màster d’Especialització Tributària

Alumna Màster 1990-91

 

 

 

"El Màster m'ha servit per amarar coneixements importants i les bases de cada tribut, també he entès el funcionament i l'objectiu de cadascún dels impostos"

 

Itziar Angulo | Alumna Màster 2018-19
Sòcia Angulo & Asociados Auditores S.L.

 

 

"Recomano aquest Màster a qualsevol persona que estigui interessada en iniciar la seva carrera professional o ampliar els seus coneixements en aquest sector. El personal docent ofereix un punt de vista d'aplicació de la llei que pot impulsar la nostra carrera professional"

 

J. Miguel Escalante | Alumne Màster 2018-19
Gestor administratiu. Serveis Administratius Baix Camp S.L.


 

."El Màster permet obtenir una visió transversal de la tributació que es poden trobar tant les persones físiques com jurídiques. A més a més compta amb grans professors que dominen la materia, ja que en són experts que aporten la visió tant des del punt de vista de l'Administració com des del punt de vista dels professionals que assessorem a diferents clients"

Jaume Riera | Alumne Màster 2018-19
Assessor fiscal. Arfe Servicios S.L.

 

 

PROGRAMA

 

1.- Llei General Tributària i procediments de gestió i recaptació de la Hisenda Pública (oct/nov 2019).

2.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (nov 2019).

3.- Impost sobre Societats (nov/des 2019).

4.- Impost sobre Successions i Donacions (des 2019 / gen 2020).

5.- Impostos Municipals (gen 2020).

6.- Impost sobre el Valor Afegit (gen/març 2020).

7.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni (març 2020).

8.- Inspecció fiscal i infraccions i sancions (març / abr 2020).

9.- Fiscalitat Internacional (abr 2020).

10.- Planificació fiscal (maig 2020).

11.- Presentacions telemàtiques (maig 2020).

12.-Cas pràctic (maig 2020).

 

 

CONTINGUTS DEL MÀSTER

 

Conceptes, estructures, elements bàsics i naturalesa dels diferents impostos.

 

Actualització de la normativa tributària, amb la incorporació de reformes i canvis legislatius.

 

Tractament i confecció de declaracions de les diferents figures impositives.

 

Realització d'exercicis pràctics seleccionats.

 

Revisió de les consultes tributàries i de les principals novetats tributàries.

 

Documentació de suport elaborada específicament en cada temàtica.

 

Utilització Software A3Asesor renda i patrimoni

 

.


 

 

CERTIFICACIÓ

 

  • Per obtenir la titulació de Màster d'Especialització Tributària és necessari disposar d'un títol universitari, cumplir el mínim d'assistència (75% de les hores lectives) i aprovar les diferents proves.

 

 

  • Qualsevol altra persona sense titulació universitària pot assistir a les classes del Màster, sempre que tingui uns coneixements mínims acreditats. En aquest cas, si es compleix amb el mínim d'assistència (75% de les hores lectives) i s'aproven les diverses proves se li expedirà a la persona un diploma acreditatiu del Curs d'Especialització Tributària.

 

 

EQUIP DOCENT

 

Sra. Carmen Jover. Economista, assessora fiscal i professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Coordinadora del Màster.

Sra. Natàlia Caba. Llicenciada en Dret. Directora General de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ignasi Ciutad. Llicenciat en Dret. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Sr. Martí Cors. Llicenciat en Dret. Inspector Tributari de l'Agència Tributària Catalana. Cap de la inspecció Territorial Adjunta de l'Agència Tributària Catalana.

Sr. Juan Antonio Fernández. Llicenciat en Dret. Cap d'Unitat de Gestió i Recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Sr. Carlos Lázaro. Advocat. Director d'Assessoria Fiscal de Banc Sabadell.

Sr. Juan Ramon Pérez Tena. Llicenciat en Dret. Ponent del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya i Professor associat de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Sr. Javier Ragué. Advocat. Soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Sra. Paula Rodríguez-Piñeiro. Llicenciada en Dret. Inspectora d'Hisenda de l'Estat

Sr. Jaume Saura. Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cap de la Dependència Regional d'Informàtica Tributària de l'AEAT a Catalunya. Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat.

Sr. José María Tocornal. Llicenciat en Dret. Cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

 

 

DATES: del 22 d'octubre 2019 al 26 de maig de 2020.

 

HORARI: 2 dies per setmana, de 17.00 a 21.00 hores (generalment, dimarts i dijous).

 

 

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 3.600 € *

 

PREU NO COL·LEGIATS: 4.700 € *

 

* Facilitats de pagament.

 

 

Consulta les condicions especials de finançament:

 

Més informació

 

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA